Ще искаме правителството да се намеси с налагане на промени в Търговския закон. Ако договорите бъдат изменени, наемодателите ще бъдат много по-сговорчиви. Това е последната и единствената стъпка, която следва да предприемем. Вече две седмици след отварянето на моловете проблемите се задълбочават, вместо да се решават. Това каза пред БНР Тодор Тодоров от Българската ритейл асоциация във връзка с писмото им до собственици на големи търговски центрове с искания за облекчения.

Той посочи, че диалогът е много труден и бавен и се води от наемодателите с всеки наемател, за да бъде разделена общността им и да се постигнат условия, които да са изгодни за наемодателите.

Тодоров обясни още, че срокът, който си дават за това, е до края на месец юни, след което са готови да излязат и на протест.

По думите му много от собствениците не са отворили, защото искат да са решени неяснотите с условията за миналия и за бъдещия период, а тези, които са отворили в аванс, са в процес на преговори, но вече са отворили и това усложнява преговорите.

"Собствениците на молове в България са собственици на молове и в други страни от ЕС и там има облекчения и то още в ден 5-и след пандемията. Тук се случва нещо, което е прецедент в ЕС", коментира Тодоров.

Според него от Българската ритейл асоциация не са оптимисти, че ще бъде постигната справедлива договореност със собствениците на големите търговски центрове, за да могат да работят спокойно напред и затова ще потърсят и намесата на властта.

"В момента магазините в моловете работят с намалени обороти", акцентира той.

От Българската ритейл асоциация имаха среща на наемателите в края на май, на която бяха одобрени следните предложения, които вече са официално внесени към търговските центрове чрез секретариата на БРА.

Ето какви са исканията:

1. Дискутираха се варианти на намаляване на работното време, тъй като това значително редуцира разходите за персонал (в някои случаи и до 50%). В крайна сметка с най-много гласове - 22, бе прието да се предложи на търговските центрове намаляване на работното време от 10 до 20 часа, като това не лишава от възможността който търговец желае, да работи и до по-късно.

2. Единодушно бе прието да се настоява за подоходен наем на месечна база (заложен като число в договора на всеки един наемател) до 31.03.2021 г

3. С мнозинство бе прието да се настоява за сервизна такса в размер на 1 Евро/м2 за времето, през което моловете бяха затворени (13.03-17.05.2020 г)

4. Да се изиска максимален размер на неустойката да бъде до максималният размер на банковата гаранция (от/до 3 месеца)

5. Тъй като се оказва, че има молове, които изискват освен такси сервиз, и наем за времето на извънредното положение, да се настоява за нулев наем в тези молове за времето, в което магазините са били затворени (13.03-17.05,2020)

От организацията очакват отговор на поставените искания до края на идната седмица - 5.06.20 г.