Над 70% от фирмите в България са приключили 2018 г. с положителен финансов резултат. Но само в 12 сектора печалбата се е увеличила спрямо предната година, като в информационните технологии и в операциите с недвижими имоти ръстът е значителен, показват предварителните данни на НСИ за 2018 г., публикувани в петък.

Те се вземат от финансовите отчети на 413 162 нефинансови предприятия, т.е. всички без банките, застрахователите, фондовете и фирмите за бързи кредити, като в тези предприятия се трудят 2,2 млн. заети.

Най-голям относителен дял на фирмите, които завършват м.г. със загуба, е в строителството, но все пак там компаниите, отчели печалба, са един и половина пъти повече от тези със загуба. Освен това при 829 млн. лв. печалба на строителните фирми за 2017 г., което е двойно на отчетените през 2016-а 446 млн. лв., през 2018 г. браншът отчита 948 млн. лв. печалба.

В селското стопанство, преработващата промишленост, енергетиката, ВиК, хотелиерството и редица други през 2018 г. има спад на положителния финансов резултат.

В 12 сектора има ръст на печалбата, като най-висок е той в областта на IT и на операциите с недвижими имоти. В информационните технологии за 2018 г. са отчетени 1,070 млрд. лв. обща печалба при 760 млн. лв. за предишната година. В операциите с недвижими имоти, които до 2016 г. отчитаха негативен финансов резултат, през 2017 г. е имало 531 млн. лв. печалба, която през 2018 г. нараства до 1,066 млрд. лв.