Над 15,5 млн. MWh са транспортирани по междусистемната газова връзка Гърция-България през 2023 г. Проектът отбеляза своята първа годишнина и постигна успешно 365 дни на експлоатация без прекъсване на дейностите.

Газопроводът оперира с капацитет 3 млрд. куб. м/г, като осигурява около половината от нуждите на България за вътрешно потребление и дава възможност за пренос на газ до други държави в региона. През изминалата година са регистрирани над 20 нови ползватели на мрежата на IGВ. Чрез изграждането на допълнителна инфраструктура в Кърджали, IGB вече осигурява достъп до нов, диверсифициран източник на природен газ и за местния бизнес и битовите потребители.

През 2023 г. ICGB проведе за пръв път годишни търгове за капацитета на интерконектора, които осигуриха над 80% резервиран капацитет за новата газова година. Чрез търгове за квазигодишен капацитет компанията даде възможност за запазване на капацитет и на точката за междусистемно свързване с гръцката преносна мрежа. Тази стратегическа стъпка ще позволи на търговците достъп до количества от терминала за втечнен природен газ в Александруполис още при пускането му в експлоатация. Оценявайки нарастващия пазарен интерес към този нов маршрут за доставки, ICGB инициира процедура за увеличаване на капацитета на интерконектора, за да разшири техническия капацитет на IGB до 5 млрд. куб. м годишно. Обвързващата фаза на процеса е планирана за лятото на 2024 г.

Посредством IGB бе осигурен нов маршрут за сигурни доставки на природен газ за Молдова и Украйна през Трансбалканския газопровод, което допринесе за подобряване енергийната свързаност на Европа и диверсификацията на източниците. С тази цел ICGB инициира и идеята за разширяване на Вертикалния газов коридор към Молдова и Украйна с подкрепата на операторите на преносни системи в съседните държави, тъй като развитието на енергийната инфраструктура в синхрон е от ключово значение за по-устойчив и сигурен енергиен сектор.