Министерският съвет одобри позицията на България по дело Т-136/19 пред Общия съд на Европейския съюз, съобщи пресцентърът на МС.

Делото е образувано по жалба на "Български енергиен холдинг" ЕАД, "Булгаргаз" ЕАД и "Булгартрансгаз" ЕАД, с която се иска от Общия съд да отмени Решение на Европейската комисия от 17-ти декември 2018 година. То се отнася до блокиране на достъпа на конкуренти до ключова газова инфраструктура в България в нарушение на антитръстовите правила на ЕС.

Българската страна встъпва по дело Т-136/19 в подкрепа на искането на трите енергийни дружества да бъде отменено посоченото решение на Европейската комисията.

Изпълнението на Решението ще се отрази върху възможностите на БЕХ ЕАД и "Булгартрансгаз" ЕАД да изпълнят ангажиментите си по реализацията на стратегически за българската държава инфраструктурни проекти, между които изграждането на междусистемната газова връзка Гърция-България, развитието на националната газопреносна мрежа, изграждане на Газов хъб "Балкан" и други, пише в съобщението.

Преди време Европейската комисия глоби със 150 млн. лв. "Български енергиен холдинг" (БЕХ), "Булгаргаз" и "Булгартрансгаз" (част от "групата БЕХ") за блокиране на достъпа на конкуренти до ключова газова инфраструктура в България в нарушение на антитръстовите правила на ЕС.

Държавното дружество БЕХ и неговите дъщерни компании са отказвали на конкурентите си достъп до газопреносната мрежа и до съоръжението за съхранение на газ, както и са резервирали капацитет, който не им е необходим по газопровода за внос. ЕК започва наказателната процедура след жалба на "Овергаз" от 2011 г., когато компанията се оплака, че ѝ е отказан достъп до газопреносната мрежа.

Щяхме да сме щастливи, ако бяхме успели да разрешим спора с Българския енергиен холдинг (БЕХ) без да налагаме глоби, но се оказа невъзможно. Три години опитвахме да постигнем споразумение, каза тогава еврокомисарят по въпросите на конкуренцията Маргрете Вестагер