През последните няколко месеца, чрез различни програми за подкрепа на микро, малки и средни предприятия са били отпуснати 250 млн. лева. Това стана ясно от изказване на министъра на икономиката Даниела Везиева по време на среща с представители на стартиращи и малки фирми, съобщиха от ведомството.

На нея са били обсъдени възможностите за финансиране "големите малки" компании, както и тяхното развитие.

Министър Везиева е посочила, че само през Оперативна програма "Иновации и конкурентоспособност" по процедурата за подкрепа на малки предприятия с оборот над 500 000 лева. бяха осигурени в последните няколко месеца допълнителни над 160 млн. лв. за наддоговаряне.

"Тези грантови средства ще са достатъчни за финансирането на още над 3600 малки предприятия от резервните списъци по процедурата, за да подпомогнат тяхната ликвидност", е допълнила тя.

Икономическият министър подчерта, че през ББР вече е стартирала нова програма в подкрепа на малкия бизнес и стартъпите. Тя е в размер на 80 млн. лв. и предвижда отпускането на директни заеми с по-ниски от стандартните изисквания за обезпечение. По програмата могат да кандидатстват стартъпи в производството, работещите в креативните и творческите индустрии и малки компании от всички сектори на икономиката.

"Това е част от новата политика на банката да насочи усилията си към подкрепа за този тип предприятия, да се обърнем към компании, които по-трудно биха могли да получат средства", е допълнила тя.

По думите й се работи за опростяване на процедурите по финансовите инструменти, създават се нови механизми за подкрепа на бизнеса, така че да се подпомогне неговата дигитализация и преход към зелена и кръгова икономика.

По време на дискусията представителите на фирмите са отчели като проблеми тежките административни процедури при оперативните програми и са поискали по-голяма възможност за дигитализация и улесняване на кандидатстването. Била е изтъкната и нуждата от механизъм стартиращите компании да излязат на международните пазари.

Зам.-министър Ивелина Пенева е обявила, че новата оперативна програма, която предстои да стартира, ще започне след като бъде приет Планът за възстановяване. По думите й първата мярка по нея ще бъде за технологична модернизация в предприятията в размер на 280 млн. лева.

Владимир Георгиев, изпълнителен директор на Българска банка за развитие (ББР), е посочил, че с новата стратегия на банката достъпът на малките и средни предприятия до средствата е по-улеснен. По думите му държавната банка предлага облекчено финансиране и изисквания за обезпечение на малките компании.

"Чрез дигитализирани услуги заработи вече и възможността направо от сайта на банката да кандидатстват компаниите за необходимите средства", е добавил той.

По думите му вече се предоставят кредити по обновената гаранционна програма на ББР в подкрепа на микро-, малките и средните предприятия, засегнати от пандемията или т.нар. Програма възстановяване, като вече пет банки работят по програмата, а съвсем скоро ще се включат и останалите. ББР ще покрива до 80 на сто от главницата на кредита при посочените в програмата условия. Владимир Георгиев е изтъкнал още, че банката финансира и изграждането на фотоволтаични централи с мощност до 1MW/p за нуждите на бизнеса.