Доказаните запаси от петрол и природен газ към 31 декември 2018 година на Лукойл са 15.9 милиарда барела петролен еквивалент, от които петролът е 76%. Това означава, че компанията може да добива и продава въглеводороди още 19 години, се казва в официално съобщение на фирмения й сайт.

Данните са по класификацията SEC, същите данни година по-рано са били за наличието на 16 милиарда барела петролен еквивалент. Независимият одит на доказаните запаси от въглеводороди, разработвани от компанията е направен от  Miller and Lents.

През 2018 година компанията е провела допълнителни проучвания и сондажи, които са добавили към общия обем още 576 милиона барела петролен еквивалент нови запаси.