Съоснователят и представляващ Платформата "Brown to Green" за преход към нисковъглеродна икономика, председател на Борда на директорите на ТЕЦ "Бобов дол" и Изпълнителен директор на EGGS Ltd., консултантска компания в областта на околната среда Кристина Лазарова взе участие като лектор във "Форум на жените предприемачи в България". Събитието се проведе на 2 юни 2023 г. в Rainbow Plaza. Международният форум беше посветен на "Насърчаване на женското предприемачество: Ключ към икономически растеж и устойчиво бъдеще". Организатор бе най-големият онлайн медиен портал в България Dir.bg.

Форумът на жените предприемачи събра в София лидери в сферата от най-високо ниво в Европа и България. Сред жените, които взеха участие в събитието, бяха Евелин Регнер, член на Прогресивния алианс на социалистите и демократите в Европейския парламент и член на Комисията по правата на жените и равенството на половете, както и бившият български еврокомисар Мария Габриел. Освен тях, във форума се включиха още редица експерти с принос в женското предприемачество в сферата на бизнеса, институциите и НПО-сектора.

Съоснователят и представляващ Платформата "Brown to Green" Кристина Лазарова беше лектор в третия панел от международния форум. Основните теми, които бяха обсъдени по време на сесията, бяха стереотипите, психологията на предприемачеството и изграждането на устойчивост за жените-предприемачи и инвеститори. По време на дискусията бяха обсъдени начините за преодоляването на предразсъдъците, които са е едно от най-големите предизвикателства за жените предприемачи и инвеститори и които може да доведат до ограничен достъп до финансиране, ресурси и пазари. В панела бе подчертана необходимостта от изграждането на култура на признание на успехите на жените предприемачи и инвеститори, което от своя страна може да даде до повече възможности и да повиши тяхната устойчивост. Международните и български лектори, участници в третата сесия, изтъкнаха огромното значение, свързано с ангажираността на инвеститорите и финансовите институции за защитата на правата на жените предприемачи.

"България е сред първенците в Европа от гледна точка приемане на жени на позиции в сектор "Енергетика", заяви Кристина Лазарова във встъпителното си слово. Тя отбеляза, че през 16-те години, през които е част от този бранш, наблюдава, че в едни от най-големите енергийни предприятия като АЕЦ "Козлодуй" и ТЕЦ "Бобов дол", вкл. Министерството на енергетиката, има тенденция за доминация на жени на ръководни постове. 

Съоснователят и представляващ Платформата "Brown to Green" цитира статистика на Международната агенция по енергетика, публикувана в началото на годината, където ясно се подчертава необходимостта от увеличаване на разпределението по квоти за жените по пътя на енергийната трансформация и решаването на проблема с измененията на климата. Като причина за необходимостта от увеличаване на женското присъствие в този така важен за всяка една страна период на енергиен преход, Кристина Лазарова изтъкна редицата качества, които притежава една жена, поставяйки гъвкавостта на дамите в бизнеса на първо място.

Като големи предизвикателства, с които се е сблъскала в началото на кариерата си, Кристина Лазарова посочи възрастта и това, че е била жена в този предимно мъжки сектор.

Според Изпълнителния директор на EGGS Ltd Кристина Лазарова единствената бариера за развитие на жените в бизнеса е тази, която е в техните умове. За това тя призова всички дами да преодолеят бариерите, които сами си поставят. Лазарова се обърна с апел всяка жена да си поставя ясна цел и да работи усърдно за нейното постигане.

През погледа на известни лектори, иноватори, предприемачи и представители на бизнеса и публичния сектор, финансови институции от страната и чужбина, международният форум в пет отделни панела разгледа в цялост темата за женското предприемачество във фокуса на обществения дневен ред. Инициативата имаше за цел да бъдат ясно формулирани предизвикателствата и да бъде създадена платформа за дискусия, споделяне на опит и решения за устойчива, справедлива и по-конкурентна икономика. По време на международния форум бяха дискутирани и темите, свързани с равенството между половете и както и ясно откроените аргументи за по-сериозната роля на жените в бизнеса.