"Булгартрансгаз" ЕАД сключи договор с обединение "Консорциум Аркад" за строеж на линейната част на магистрален газопровод до границата със Сърбия, съобщиха от "Булгартрансгаз".

Отговорността за начина на изпълнение на обекта е изцяло на изпълнителя по договора, както по отношение на осигуряването на пълния обем от доставки на оборудване и материали, така и по отношение на извършването на строителните дейности, пише в съобщението.

"Булгартрансгаз" ЕАД не е уведомявано за привличане на подизпълнители за извършване на дейности по изпълнението на договора. Възложителят няма право да влияе върху организацията на изпълнение, създадена от обединение "Консорциум Аркад".

Към момента се работи на територията на 15 общини в пет области - Велико Търново, Плевен, Ловеч, Враца и Монтана. Общо във временните строителни бази са доставени 19 947 тръби, или 239,36 км. Общият почистен хумус от сервитута на газопровода е 162,6 км. Разнесените тръби по трасето са 139 км, от които са заварени 103 км.

За цялостната реализация на проекта за разширение на газопреносната инфраструктура на "Булгартрансгаз" ЕАД от българско-турската до българско-сръбската граница ще бъдат изградени и две компресорни станции - КС "Нова Провадия", в землището на с. Ветрино, област Варна; и КС "Расово", в района на с. Расово, област Монтана.

За изпълнител на компресорните станции е определено дружеството ДЗЗД "ФЕРОЩАЛ БАЛКАНГАЗ". Към настоящия момент договорът се изпълнява съгласно договорните срокове, изработват се инвестиционните проекти за двете компресорни станции и съпътстващата ги инфраструктура, пише в съобщението.