Компанията "Олимпик" все още не е обявена в несъстоятелност, не е ясно и с каква дата ще влезе в сила това решение. Също така все още не е пристъпено към осребряване и ликвидиране на активите на застрахователната компания. Това важно уточнение за текущия ѝ статут направи Павлос Накузи, временен ликвидатор на компанията. Това коментира Бранислава Бобанац пред телевизия "Блумбърг".

"Все още този процес не е започнат, подадено е само заявлението, искът от финансовия регулатор на Кипър за обявяване в ликвидация. В момента този процес все още не тече. С него са свързани и подаване на искове за обезщетение за възстановяване на суми от предсрочно прекратените застрахователни договори. Очаква се това да започне през септември, когато се очаква съдът да се произнесе по внесения иск от финансовия регулатор".

Тя уточни, че тези процеси зависят от съдебното решение. Има два варианта - единият е съда да постави компанията в ликвидация, другият е да не приема това решение. Бобанац каза още, че според Накузи е твърде малко вероятно компанията да не бъде поставена в ликвидация, но трябва да се изчака съдебното решение.

Тя коментира и спорът между двата гаранционни фонда - от България и от Кипър. По думите ѝ позицията на временният ликвидатор на компанията е, че на този етап българският гаранционен фонд трябва да поеме отговорността за обезщетения при причинени злополуки, тъй като "Олимпик" е била член на този фонд.

"От кипърския гаранционен фонд бе подчертано, че между двата фонда има сключено споразумение, в съответствие с международните задължения, така че бъдещите финансови отношения ще се базират на това".

Бобанац каза, че другият проблем е възстановяването на заплатените суми на застрахованите в компания "Олимпик". Според думите ѝ това ще стане ясно в процеса на ликвидация, след септември месец. Павлос Накузи уверил, че цялата процедура ще бъде надлежно разписана и българските граждани и клиенти на "Олимпик" ще бъдат информирани достатъчно добре какво да предприемат.

"Господин Накузи поясни, че кипърският закон ясно поставя приоритет на тези две групи клиенти - обезщетения и възстановяване на сумите. Той подчерта, че компанията е само една - "Олимпик". Клонът в България е част от нея и кредиторите са едни и същи. Тоест всички кредитори, независимо къде са били застраховани и къде са подадени исковете, ще бъдат третирани еднакво и ще получат равнопоставено решаване на въпроса".