"Евроинс Румъния" (Euroins Romania Asigurare-Reasigurare S.A.) не извършва застрахователна дейност в България. Решението на румънския надзорен орган не засяга застрахованите лица в българските застрахователни дружества от групата на "Евроинс Иншурънс Груп" АД.

Това съобщи Комисията за финансов надзор (КФН) във връзка с решение на органа за финансов надзор на Румъния за отнемане на лиценза на румънския застраховател Euroins Romania Asigurare-Reasigurare S.A.

КФН отбелязва, че е получила уведомление за прието на 17 март 2023 г. решение от националния надзорен орган на Република Румъния (Autoritatea de Supraveghere Financiara) за отнемане на лиценза на румънския застраховател Euroins Romania Asigurare-Reasigurare S.A., за откриване на производство по несъстоятелност спрямо това дружество, както и за забрана за свободно разпореждане с активите на дружеството.

Euroins Romania Asigurare-Reasigurare S.A. е дъщерно дружество, част от групата на "Евроинс Иншурънс Груп" АД, по отношение на което КФН е орган за групов надзор, отбелязва финансовият регулатор.

КФН изтъква също така, че в надзорната си дейност не е констатирала проблеми с платежоспособността нито на индивидуалните дружества от групата на "Евроинс Иншурънс Груп" АД, нито на групата като цяло. Заедно с това КФН съобщава, че ще уведомява българската общественост при получаване на допълнителна информация по този случай в Румъния.

Румънското правителство съобщи по-рано, че ще подкрепи всички необходими мерки за защита на интересите на застрахованите, засегнати от развитието на пазара на автомобилните застраховки "Гражданска отговорност". 

"След направен анализ от Органа за финансов надзор, като отговорна институция, тя ще изпрати предложенията за решение на Министерството на финансите за внасяне на равнище правителство", се казва в съобщението на изпълнителната власт, за което предаде кореспондентът на БТА Мартина Ганчева.

БТА съобщи също така, че Съветът на Органа за финансов надзор (ASF) отмени лиценза за дейност на "Евроинс Румъния" заради признаци на неплатежоспособност. Решението е било взето в четвъртък (16 март) вечерта и идва след скорошна среща на премиера Николае Чука с президента на "Евроинс Румъния" Нику Марку. На нея министър-председателят на Румъния коментира, че трябва да се намерят решения, ако компанията изпадне в несъстоятелност.

"Трябва да видим какви мерки може да използва правителството, за да компенсира последиците", каза премиерът Николае Чука в сряда.

"Съветът реши още да отправи искане за откриване на процедура по несъстоятелност и да назначи Застрахователния гаранционен фонд (FGA) като временен администратор на компанията, със задача да осигури управлението на дейността на застрахователя и да предприеме необходимите мерки за запазване на имуществото. Задълженията на ръководството на дружеството са преустановени по закон. Мандатът на Застрахователния гаранционен фонд (FGA) приключва с назначаването на съдебния ликвидатор", се казва в съобщение, цитирано от Аджерпрес и БТА.

Междувременно Еврохолд холдинг заяви, че стартирал процедура по оспорване на решението на румънския надзорен орган във всички компетентни съдилища в Европа и по света. Заедно с това съобщава, че всички други дъщерни дружества и бизнеси на всички останали 11 пазари, на които оперират, включително застрахователни и енергийни, работят и ще продължат да работят както обикновено и без никакви проблеми, обслужвайки своите клиенти и задължения и изпълнявайки своите бизнес планове за годината.