Безопасността на работното място е едновременно лична и споделена отговорност на компаниите и техните служители. Тя е онова фундаментално условие, което осигурява продуктивно и позитивно протичане на работния процес.

Образцов пример за работодател, който обръща сериозно внимание върху здравето и сигурността на служителите си е Нестле България. Не случайно в световен мащаб, компанията ежегодно отделя 10-15% от инвестиционния си портфейл в дейности, които повишават нивото на безопасност. Само за 2022 г. Нестле България инвестира близо 2 млн. лева в дейности и активности за повишаване осведомеността и сигурността на служителите. Един от символите на тази отдаденост е събитието "Ден на безопасността", което компанията традиционно организира вече 13 години, за да създаде условия за ефективна работа и да повиши отговорността на всеки един от своите над 1100 служители във фабриката, дистрибуционния център, административния офис и хората, изпълняващи търговски дейности. А ето как и какво учи екипа на Нестле България по време на "Деня на безопасността":

      1. Стоп на машините - LOTO

LOTO (Lockout/Tagout) е процедура за безопасност, в основата на която е правилното изключване и пускане на машините. Това е предпазна мярка срещу инцидентно задействане или пускане по време на ремонт на машини или оборудване. В деня на безопасността представители на Нестле с помощта на доброволец показват необходимите стъпки как се спира машината, как се обезопасява като се поставя катинар и собственоръчно се слага на него етикет с изписано личното име на служителя, кога се маха катинара, как се пуска машината и кога се възстановява работния процес. В обучението се използва модерната технология за виртуална реалност (VR), която поставя служителите в подходяща ситуация за изпълнение на LOTO в безопасна среда.

      2. Първа помощ

Правилното оказване на първа помощ е едно от най-важните умения в една компания, както и извън нея. С това знание хората имат възможност за бърза и точна реакция, която може да спаси човешки живот. Затова Нестле България включва този много важен елемент в програмата на "Деня на безопасността". Квалифицирани експерти и служители на Нестле се потапят в ситуация, в която е симулиран реално възможен инцидент. Освен демонстрация, служителите могат да практика да се включат в обезопасяването на мястото на инцидента, да разберат какво се прави в подобна ситуация и да окажат адекватна първа помощ на пострадалите.

      3. Работа на височина

Работата на височина може да бъде опасна и да доведе до сериозни инциденти и наранявания, ако правилните мерки за безопасност не са взети. Затова, с помощта на представители на Нестле и доброволци, на служителите се демонстрира как правилно се поставя раменно-бедрен колан. След това всички изпробват наученото като поставят на себе си колана. Специално съоръжение издига участниците на около две педи разстояние от земята (20 см), за да се разбере ситуацията и да се осъзнае необходимостта и важността от правилното поставяне на обезопасителното средство. Основните правила за работа на височина също се обясняват и се поставя фокус върху важността от безопасното ползване на преносима стълба.

      4. Лични предпазни средства

Личните предпазни средства са лесен и сигурен начин да предпазим себе си и хората около нас от възможни злополуки. Затова в "Ден на безопасността" служителите виждат не само кои са тези средства, но и правилното поставяне на ръкавици, антифони, очила, каски, маски, обувки и жилетки.

      5. Пожарна безопасност

Едно от най-интересните обучения за служителите е пожарната безопасност, където те имат възможността да се справят на теория и практика с пожар. Участниците се включват на практика в обучение за правилно гасене на пожари от различен характер и опознават разнообразието от пожарогасители. През 2022 г. обучението по пожарна безопасност завърши с анкета за участниците, където те показаха какво са научили, а отличниците получиха награди.

      6. Ергономия

В миналогодишното издание на събитието всички присъстващи се запознаха с комплекс от ергономични упражнения, съобразени с вида на работата им, които оказват силен ефект върху общото здравословно състояние. Гост преподавателят Маруся Иванова - специалист по укрепваща гимнастика и посланик на "Нестле за Живей Активно", представи упражнения, подходящи както за възрастни, така и за деца. Кратките тренировки демонстрираха как може да се подобри стойката на работното място, да се повиши тонуса и заредиха всички участници с добро настроение.

      7. Безопасно шофиране

Всички предвидени обучения са важни не само за личната безопасност, но и за тази на близките хора. Такъв е и случая с безопасното шофиране - знание, което е толкова полезно в работна среда, колкото и извън нея. С помощта на множество симулации - за реакция, за алкохол в кръвта, за челен удар, за преобръщане и за шофиране на лед - Нестле България помогна на участниците в обучението да са подготвени за множество екстремни ситуации на пътя и разви усета им за правилна реакция.

      8. Безопасно управление на мотокари/електрокари/газокари

Не на последно място - под стриктно разработена програма, Нестле България демонстрира, потвърди и затвърди познанията и прецизността на колегите си в правилното управление на видовете машини, които се използват на територията на Нестле България. Дворът на фабриката се превърна в трасе с препятствия, конуси и специално разработени и обозначени маршрути, за да могат служителите да демонстрират уменията си правилно да управляват мотокар, електрокар и газокар.

Въпреки сериозността, с която денят на безопасността лесно се свързва, това е ден, посветен предимно на грижата и изключителното значение на комуникацията между всички етажи на една компания, без значение от мащаба ѝ. Ден, в който и работодатели, и служители могат да почувстват, че имат подкрепа, която не остава просто на хартия, а бива подкрепена със смислени и конкретни действия. Служителите получават ценни знания, които ги превръщат не просто в компетентни служители, а и в отговорни граждани.


Материалът е предоставен от Нестле България.