Определен е изпълнителят в обществената поръчка за проектиране и строителство на втория лот от новото трасе на магистрала "Струма", който ще преминава източно от Кресненското дефиле, съобщиха от Агенцията "Пътна инфраструктура".

Лот 3.2.2 е с дължина 10,4 км от платното за София в участъка Крупник - Кресна. На първо място е класирана офертата на ДЗЗД "АМ Струма - 3.2.2.", в което участват: "ГБС-Инфраструктурно строителство" АД, "ЕПОС-Емпреза Португеза де Обрас Субтеранеас" АД и "Главболгарстрой Интернешънъл" АД.

Цялата близо 24-километрова нова отсечка от Кресна до Крупник е разделена на два лота, за да може на обекта да се работи едновременно. Строителните дейности на лот 3.2.2, както и на първия - лот 3.2.1, ще могат да започнат след изпълнение на ангажиментите, поети пред Европейската комисия - допълване на екологичната документация спрямо специфичните цели за видовете и местообитанията, предмет на опазване в двете защитени зони от мрежата "Натура 2000", през които преминава лот 3.2 на АМ "Струма", намаляване на натиска от трафика върху природата и повишаване на безопасността в отсечката от Е-79 през дефилето, напомнят от АПИ.

За лот 3.2.1 също има избран изпълнител от 15 ноември 2019 г., но още не е подписан договор за строителство.

На страницата на АПИ e публикувано решението за класиране на участниците в откритата тръжна процедура за лот 3.2.2. Предложената стойност за изпълнение е 475 199 280,27 лв. без ДДС, а срокът е 1556 дни.

Съгласно идейния проект, лявото платно на лот 3.2.2 е участък с дължина 10,4 км. В него е включен и обходният път на Кресна, който е 5,5 км. При км 400 от обходния път на Кресна се предвижда изграждането на площадка за краткотраен отдих, с електричество, вода и канализация. Според идейния проект в участъка са предвидени 4 тунела със системи за пожароизвестяване, вентилация, електроснабдяване, осветление, управление на движението и т. н. Както и 10 виадукта с приблизителна дължина около 3,6 км, 9 пресичания със селскостопански пътища. Чрез пътен възел "Кресна" - при 401-ви км, ще се осигурява движението в посока Кулата, София, път I-1 и връзката на лот 3.2.2 към участъка на лот 3.3 на АМ "Струма".

Другият участък - лот 3.2.1, е с дължина 13,2 км. За него стойността за изпълнение е 499 999 919,92 лв. без ДДС, а срокът - 1556 дни.