По-големият проблем на застрахованите в загубилата лиценза си кипърска компания "Олимпик" е с обезщетенията, които компанията дължи по исковете за вече настъпили щети, сумата е в пъти по-голяма от премиите, които дружеството е събрало. Това заяви Светослав Казаков, адвокат по застрахователно право пред телевизия "Блумбърг". 

Едно обезщетение може да тръгне от 10 000 лева и да стигне стотици хиляди лева за събития със смъртни случаи, уточни юристът.

"Може да се търси проблем още в неспазването на закона, който задължава КФН да осъществява както общ, така и специален надзор над дейността на застрахователните дружества, които оперират на българския пазар, включително и чуждестранните, които са регистрирали клон по смисъла на Търговския закон", каза адвокатът.

Клон на чуждестранен търговец, уточни юристът, е неперсонифициран субект, който с цел изпълнение на задълженията на дружеството, което е принципал, оперира на нашия пазар. Кипър е страна членка на ЕС и дружествата ѝ попадат под юридическата нормативна база на съюза.