Планират се съвместни проверки на Изпълнителна агенция "Главна инспекция по труда" и Националната агенция за приходите (НАП) за укриване на осигуровки. Това каза министърът на труда и социалната политика Георги Гьоков, който отговори на парламентарен въпрос на депутати от "Демократична България". Мартин Димитров и Георги Ганев искаха информация за образувани производства и осъдени лица за укриване на осигурителни вноски през последните седем години.

С промени в Наказателния кодекс от 2015 г. се криминализира укриването от работодатели на вноски за Държавното обществено осигуряване (ДОО) или за здравно осигуряване в големи размери, посочи министър Гьоков. Водещата цел на мярката е генерална превенция по отношение спазването на законовите изисквания.

По данни на НАП, цитирани от министъра, от януари 2015 г. до 31 декември 2021 г. са изпратени 24 уведомления до прокуратурата за укриване на вноски за ДОО или здравно осигуряване, за унищожаване на ведомости за заплати, за данъчно-осигурителни измами. В резултат са образувани четири досъдебни производства, едно е прекратено и има два отказа за образуване на досъдебно производство.

Неплащането на осигуровките ощетява хазната, в коалиционното споразумение е записана борба със сивия сектор, подчерта Георги Гьоков.

Той обеща да направи всичко възможно с помощта на НАП и Министерството на правосъдието да бъде анализиран ефектът на тази мярка и как да се подобри нейната ефективност. Работодателите явно не се плашат от нея, смята министърът. Самият той обаче не бил привърженик на идеята за криминализиране на неплащането на осигуровки и за работника.