PPF Telecom Group B.V. (или "PPF Telecom"), която включва телекомуникационните компании Yettel и инфраструктурните телекомуникационни компании CETIN, е обезпокоена от регулаторнo решение, взето в България, което на практика ще подкопае конкуренцията на телекомуникационния пазар в България и така ще доведе до създаването на доминиращ играч в ущърб на потребителите.

С решение, което според Yettel България и CETIN България противоречи на приетите европейски норми и практики, българската Комисия за защита на конкуренцията (КЗК) одобри набор от сделки, които ще доведат до огромна концентрация на пазарен дял и власт в ръцете на VIVACOM и нейния краен собственик, United Group.

КЗК одобри сделките, в резултат на които VIVACOM ще контролира близо 70% и 50% от пазара на достъп до интернет съответно в област Русе и областите Варна, Разград, Силистра и София-град. Това решение беше взето в резултат на двегодишни съдебни заседания и след разпоредена от съда задълбочена проверка, която сподели опасенията на участниците на пазара относно концентрацията на пазарна сила.

Yettel България и PPF Telecom смятат, че решението на КЗК показва явно незачитане на последните европейски решения, които предотвратяват сделки, които биха довели до концентрации на пазарна сила в отделни региони. PPF Telecom и нейните компании Yettel и CETIN винаги са се застъпвали за стабилни, конкурентни и разнообразни пазари, които предлагат на потребителите свобода на избор, насърчават ценовата конкуренция и спомагат за прозрачността на бизнеса.

От стъпването си на българския пазар PPF Group, компанията-майка на PPF Telecom и bTV, е инвестирала почти 2 млрд. лева в телекомуникационния и медийния сектор на страната. Като един от водещите работодатели и данъкоплатци в България, PPF има огромен принос за просперитета на страната и нейните граждани. Yettel България и CETIN България също са новатори по пътя на страната към намаляване на въглеродните емисии, като наскоро подписаха дългосрочни споразумения за снабдяване с електроенергия, произведена от слънчева енергия, от "Електрохолд", един от водещите производители на енергия от възобновяеми източници в България.

Ето защо, решението на КЗК породи нашата загриженост във връзка с предстоящото разглеждане на предложеното придобиване на мрежата на "Булсатком" от страна на Slovenia Broadband, едноличен собственик на VIVACOM. Ако предложеното придобиване бъде одобрено, то ще доведе до пълна концентрация на целия национален пазар и инфраструктурна мощ, далеч надхвърлящи нормалните прагове, признати на всички останали пазари в Европейския съюз.

PPF Telecom неведнъж е изразявала пред КЗК опасения относно устойчивостта и защитата на равнопоставеността в сектора на фиксираните услуги в резултат на консолидацията на сегмента. Едно от най-обезпокоителните и груби нарушения на регулаторните процедури се появи, когато се оказа, че придобиващия "Булсатком" не е уведомил своевременно КЗК за източника на финансиране на сделката, който е заем в размер на 127 млн. евро, отпуснат от United Group, собственик на VIVACOM.

Решението на КЗК от 15 юни 2023 г. подчертава водещото положение на VIVACOM на пазара на телевизионно разпространение в България, където тя притежава 32,9% дял. VIVACOM е лидер и на пазара на фиксиран интернет, като контролира 31,4% от общия пазар. Ако придобиването на инфраструктурата на Булсатком от страна на VIVACOM бъде одобрено, конкуренцията ще бъде допълнително увредена, тъй като те съвместно ще контролират близо 70% от националния пазар за разпространение на телевизия и 40% от националния пазар за достъп до интернет. Такива пазарни дялове не са наблюдавани в нито една друга страна от Европейския съюз. Те ще отслабят конкурентния натиск на българския пазар на пакетни услуги, което може да доведе до по-малък избор за потребителите и в крайна сметка до по-високи цени.

PPF Telecom, Yettel България и CETIN България остават непоколебими в ангажимента си за прозрачни бизнес практики и честни придобивания. Ето защо ние сме дълбоко загрижени за настоящата регулаторна среда в България и за липсата на прозрачност при финансирането на предложената инфраструктурна сделка между VIVACOM и "Булсатком". Настоятелно призоваваме всички съответни регулаторни и правоприлагащи органи в България да извършат цялостен преглед на предложените сделки.

Действайки от името на Yettel България и СЕТИН България, PPF Telecom Group възнамерява да повдигне тези въпроси пред Европейската комисия, като междувременно запазва всички свои права за защита.