Ръководството на "Главболгарстрой" и на Глобалната федерация на съветите по конкурентоспособност (GFCC) очертаха перспективи за разширяване на двустранното сътрудничество и потенциала за задълбочаване на ежедневните връзки между двете структури. Това се случи в рамките на работна среща между представители на ръководството на българския строителен холдинг с президента на GFCC Дебора Уинс-Смит, която се състоя в средата на юни в централа на международната асоциация във Вашингтон.

В рамките на съвместните разговори председателят на Управителния съвет на "Главболгарстрой Холдинг" Калин Пешов и Дебора Уинс-Смит обсъдиха широк кръг теми.

В хода на дискусиите бе разгледана възможността за създаване на Български съвет по конкурентоспособност, който с подкрепата на американската глобална федерация да работи за подобряване на бизнес средата у нас.

В централата на международната асоциация бе дискутирана и темата за организиране на скорошно посещение на нейния президент в България, в рамките, на което Дебора Уинс-Смит да се запознае на място с икономическия напредък и конкурентоспособността на индустрията в страната, както и с проблемите и предизвикателствата, които срещат компании от различни сектори на икономиката в България. 

Глобалната федерация на съветите по конкурентоспособност

Глобалната федерация на съветите по конкурентоспособност (GFCC) поставя във фокуса на своята дейност водещите въпроси, свързани с ускоряването на глобалната производителност, растежа и просперитета на държавите, регионите и градовете. 

Асоциацията е ангажирана да постига целите си посредством създаване на мрежи от заинтересовани страни и организиране на регулярни събития и експертни дискусии на високо равнище за представяне на най-добрите световни практики в сферата на иновациите, изпълнението на устойчиви проекти, изграждането на стратегически партньорства и др. 

На Годишното събрание на Асоциацията в гръцката столица Атина през 2022 г. българската компания "Главболгарстрой" бе приета за пълноправен член на организацията от региона на Югоизточна Европа. Това е първият член на Глобалния съвет от България и един от малкото, членове от региона на Югоизточна Европа и Средиземноморието. 

В рамките на посещението си във Вашингтон представителите на "Главболгарстрой", съвместно със Симеон Цомокос, член на Консултативния съвет на българския строителен холдинг - проведоха и стратегическа среща с президента и изпълнителен директор на Бизнес съвета за международно разбирателство (BCIU) Петър Тичански. 

Фокус на разговорите бе потенциалното сътрудничество и приемане на "Главболгарстрой" като член на американската асоциация. В хода на дискусията Калин Пешов представи готовността на корпоративната структура да допринесе за бъдещите приоритети на глобалната общност.

Бизнес съветът за международно разбирателство 

Бизнес съветът за международно разбирателство (BCIU) е създаден през 1955 г. на конференцията на "Съвета за индустриално сътрудничество" в Белия дом. От основаването си до ден днешен, Бизнес съветът обединява водещи глобални корпорации от различни сфери на икономиката и индустрията. Сред членовете на организацията са големи мултинационални компании, базирани в целия свят. 

Базирана в американския мегаполис Ню Йорк и ръководена от разбирането, че бизнесът е най-добрата платформа за промяна, BCIU създава предпоставки и възможности за установяване на стабилни публично-частни партньорства, които имат за цел да задълбочат сътрудничество между бизнес общността, политическата класа, неправителствения сектор и академичните среди. 

Мисията на асоциацията е да поставя важните въпроси, приоритети и предизвикателства пред бизнеса на дневен ред, насърчавайки диалог между всички заинтересованите страни. 

Пламена Ненкова, заместник изпълнителен директор с ресор "Международно сътрудничество, стратегии и комуникации" в "Главболгарстрой", и ръководителят на представителството на ГБС в САЩ - Денис Дезиел, използваха визитата, за да се присъединят и към мащабното събитие, организирано от Бизнес съвета за международно разбирателство - "Global U.S. Chiefs of Mission Receptio", което също се проведе във Вашингтон. То събра повече от 100 посланици и ръководители на американски дипломатически мисии, служещи по целия свят. 

В продължение на почти 40 години BCIU е домакин на това събитие, което отбелязва важната роля на търговската дипломация в глобалното сътрудничество и просперитет. 

Представители на "Главболгарстрой" взеха участие и в организираната от Атлантическия Съвет във Вашингтон "Осма годишна конференция за енергийната сигурност в Централна и Източна Европа". Международното събитие събра лидери на правителства, частния сектор и гражданското общество и постави във фокус на обсъжданията стратегическите теми, свързани с трансатлантическото сътрудничество за изграждане на сигурни и устойчиви енергийни системи чрез декарбонизация, диверсификация и иновации.


Материалът е изготвен със съдействието на Главболгарстрой.