Филип Морис Интернешънъл Инк. (ФМИ) стана първата международна компания, получила сертификат за равностойно заплащане за равен труд "EQUAL-SALARY" за всички свои офиси в целия свят, издаден от швейцарската независима фондация "EQUAL-SALARY".

Сертификатът потвърждава ангажимента на компанията за постигане на равнопоставеност в глобален мащаб като важен фактор от изграждането на приобщаващо работно място с равни възможности за мъжете и жените.

"Трябва да отбележим подобаващо този момент и да продължим да създаваме приобщаваща организация с балансирано представителство на мъжете и жените на ръководни позиции в процеса на нашата трансформация към изграждане на бъдеще без дим." , заяви Андре Каланцопулос, главен изпълнителен директор на Филип Морис Интернешънъл по повод на полученото отличие.  

Методологията за сертифициране за равностойно заплащане от фондацията "EQUAL-SALARY" включва провеждане на статистически анализ на всички възнаграждения на персонала на ФМИ по света и одити на място във филиалите на компанията, проведени от ПрайсуотърхаусКупърс (PWC), избраният от фондацията независим одитор. Одиторите провеждат разговори с ръководството на компанията, организират фокус групи със служители, за да чуят тяхната гледна точка, извършват преглед на политиките и практиките, свързани с човешките ресурси и формулират препоръки за коригиращи мерки в случай на необходимост. Процедурата се проведе в рамките на 18 месеца в офисите на компанията по света и потвърди политиките на компанията за равнопоставеност между половете в глобален мащаб.

"По своя глобален характер полученият от Филип Морис Интернешънъл сертификат е важна стъпка за постигане на равностойно заплащане на мъжете и жените по света, заяви Вероник Гой Винхойс, учредител и главен изпълнителен директор на фондация "EQUAL-SALARY".

"Ние сме горди от това, че глобалният сертификат на ФМИ, издига нашата кауза на международно равнище."

 

Филип Морис Интернешънъл: изграждане на бъдеще без дим

Филип Морис Интернешънъл (ФМИ) е лидер в трансформацията на тютюневата индустрия, насочена към изграждане на бъдеще без дим и към замяна на конвенционалните цигари с бездимни продукти с намален риск в полза на пълнолетните пушачи, които в противен случай биха продължили да пушат. ФМИ е водеща международна тютюнева компания за производство и продажба на цигари, бездимни изделия и свързаните с тях електронни устройства и аксесоари, както и на други изделия, съдържащи никотин, на пазари извън САЩ. Бъдещето на ФМИ се гради на базата на нова категория бездимни продукти, които, макар че не са безрискови, са по-добър избор от продължителното пушене. На базата на своите мултидисциплинарни способности при разработването на нова категория продукти, на високотехнологично оборудване и водещи научни достижения, ФМИ се стреми бездимните продукти на компанията да отговарят на предпочитанията на потребителите и на строгите нормативни изисквания. Платформата от бездимни продукти на ФМИ включва устройства за нагряване на тютюн и електронни изпарители, съдържащи никотин. Според данни на ФМИ към 31-ви декември 2018 г. близо 6.6 милиона пълнолетни пушачи в света вече са спрели да пушат и са преминали към системата за нагряване на тютюн на ФМИ, която към момента се предлага на 44 пазара по света.

Снимка: Официален сайт

Фондация "EQUAL SALARY"

Фондацията "EQUAL-SALARY" е швейцарска неправителствена организация, чиято цел е все повече компании да бъдат сертифицирани за равностойно заплащане за равен труд на мъжете и жените. Процедурата по издаване на сертификат за равностойно заплащане "EQUAL-SALARY" е разработена през 2005 г. в сътрудничество с Университета на Женева и се финансира от Швейцарската конфедерация чрез Федералната служба за равнопоставеност на мъжете и жените в Швейцария. Днес тя представлява ефективен метод компаниите да верифицират своите политики по възнагражденията, като комбинира статистически анализ и качествен одит. Процедурата включва система и процес за обективна оценка и при необходимост въвеждане на подобрения за постигане на целта за равнопоставено третиране на мъжете и жените във връзка със заплащането, а оттам и по-добри практики за подбор на персонал и кариерно развитие в компаниите. Допълнителна информация за фондация "EQUAL-SALARY" можете да намерите на: https://www.equalsalary.org/