"Филип Морис Интернешънъл" представи резултатите от последното 6-месечно клинично проучване на пушачи, преминали към системата за нагряване на тютюн IQOS, най-напредналата бездимна платформа на компанията. Въпросното клинично изпитване е може би първото по рода си от такъв мащаб. То показа, че показателите на преминалите пушачи към системата за нагряване IQOS се доближават значително до тези, които са спрели изцяло да пушат. Данните са категорични - след период от шест месеца осем измерени биологични реакции (първични крайни точки за клиничен риск) се подобряват при хората, преминали на системата за нагряване.

Данните бяха представени от Патрик Пикавет, директор научни изследвания във ФМИ, на Научен форум за намаляване на вредата от тютюна, който се проведе на 9 юни в Атина, Гърция.

Според Световната здравна организация днес броят на пушачите в света е 1.1 милиарда души. Този брой ще се запази до 2025 г., прогнозират от СЗО, а според други източници дори ще се увеличи до 1.6 милиарда. Ежегодно в света умират над 6 милиона души от заболявания, причинени от тютюнопушене. Към 2030 г. се очаква те да достигнат 10 милиона, а тютюнопушенето да се превърне във водеща самостоятелна причина за смърт в световен мащаб. В България 13.5% от всички болести и 12.4% от смъртните случаи са в резултат на тютюнопушенето.

Затова в последно време световни тютюневи гиганти се трансформират в технологични компании и влагат огромни средства в разработката на иновативни продукти, при които тютюнът се нагрява по електронен път, за да се премахне горенето и да се намали вредата в сравнение с цигарите. Но дали пушачите ще изберат новите продукти като заместител на пушенето, само бъдещето ще покаже.

В рамките на многостъпковата си Програма за научна оценка през последните повече от 7 години "Филип Морис Интернешънъл" провежда стриктни клинични изпитвания на системата за нагряване, които показват, че преминаването към най-развитата бездимна платформа може да носи по-малък риск от продължителното пушене. Многобройните анализи на химико-физичния състав на аерозола, образуван при употребата на IQOS, посочват намаление със средно 90-95% на концентрациите на вредни вещества в аерозола в сравнение с тютюневия дим. А тези намалени емисии водят до намалена токсичност в лабораторни условия и до намалено излагане в клиничните проучвания. Така научните данни подкрепят мнението, че пълното преминаване към новото електронно устройство намалява значително излагането на вредни вещества.

 Около какво се фокусира изследването ERS

 Изследването ERS е проведено в САЩ с пълнолетни пушачи, които спират да пушат и преминават на системата за нагряване на тютюн IQOS в сравнение с лица, които продължават да пушат конвенционални цигари. В проучването участват 984 души, които са рандомизирани в две паралелни групи - продължаващи да пушат цигари (n= 488) или преминаващи на IQOS (n=496), за шест месеца. Анализира се набор от осем първични и много вторични крайни точки за клиничен риск, подбрани на база тяхната връзка със заболявания, причинени от пушене. Тези крайни точки се повлияват негативно от пушенето и според научната литература следва да се подобряват шест месеца след спиране на пушенето. Изследването показа следните положителни резултати: промяната при всички осем първични крайни точки за клиничен риск е в същата посока като промените, наблюдавани при спиране на пушенето в групата участници, преминали на системата за нагряване, като при пет от осемте крайни точки са отчетени статистически значими изменения в сравнение с продължаващото пушене. Тези крайни точки за клиничен риск са свързани със сърдечни и белодробни заболявания, обхващат многобройни органни системи, пътеки на развитие на заболявания и биологични механизми като възпаление и оксидативен стрес.

"Тези резултати са много обещаващи. Ние смятаме, че това изследване на новата система за нагряване е първото по рода си клинично изследване от такъв мащаб, чрез което се прави директна оценка на потенциала за намален риск на бездимна платформа при хора, които преминават на него. Всички резултати до момента, включително и тези нови резултати, са в посока, показваща намален риск", каза Франк Луедик, главен медицински директор на "Филип Морис Интернешънъл".

За да можем да продаваме IQOS в САЩ, компанията трябва да премине през няколко процедури, уточняват от екипа. На 8 юни 2018 г. "Филип Морис Интернешънъл" внесе резултатите от изследването ERS в Агенцията по храни и лекарства на САЩ. Така допълни богатия набор от научни доказателства, вече представени на Агенцията, в подкрепа на заявлението за получаване на разрешение за продажба и маркетиране на новото устройство като продукт с модифициран риск. Най-важните резултати от изследването ERS вече бяха представени на редица конференции, включително на Глобалния форум за никотина във Варшава, Полша, провел се на 15 юни, на 18-ия Международен симпозиум по атеросклероза в Торонто, Канада, на 8-12 юни и на 1-вия Научен форум за намаляване на вредата от тютюна: нови продукти, научни изследвания и политики в Атина, Гърция, на 9 юни.

В една цигари има над 7000 вредни вещества

В дима от една цигара се съдържат повече от 7000 вредни и потенциално вредни вещества, като 1% от тях са канцерогенни. Някои от веществата, които се съдържат в тютюневия дим, са ацетон (използва се и в лакочистителите, и в материалите за строителство), амоняк (в препаратите за домашно почистване), арсеник (в отрова за мишки), бутан (използван в течността за запалки), въглероден монооксид (в изгорелите газове от колите), толуол (използва се при производството на боя) и много, много други.

За намаляване на вредата

Превенцията и изделия с намален риск за пушачите

Пушачите у нас рядко търсят специализирана лекарска помощ, като само 2% от тях се обръщат към медицински специалисти за борбата срещу тютюнопушенето. В България едва 23% от пушачите са опитвали да откажат цигарите. За ЕС този процент е 52%. Подходът за намаляване на вредата трябва да се прилага съгласно различните продуктови категории на базата на научните данни и резултати от клинични проучвания за всяка от тях.

Намаляването на вредата е подход, основан на доказателства. Когато съществуващите подходи за отказ и превенция се допълнят от този нов подход за намаляване на вредата чрез изделия с намален риск за пушачите, които иначе не биха спрели пушенето, може да се постигнат по-добри резултати. И за сравнително кратко време да бъдат спасени повече човешки животи или удължено времето на живот.