Над 20 доклада на държавни органи и независими изследвания с взаимен научен контрол за бездимните изделия са представени от Филип Морис в най-актуалния научен бюлетин на компанията.

Резултатите от независимите научни изследвания съответстват на заключенията на Филип Морис: "бездимните тютюневи изделия на компанията образуват значително по-ниски нива на токсични вещества в сравнение с цигарения дим.

Филип Морис Интернешънъл Инк. (PMI) (NYSE/Euronext Paris: PM) представи най-актуалния си научен бюлетин за бездимните изделия, който се публикува редовнo и включва данни от научните изследвания на компанията, насочени към разработване и оценка на бездимни алтернативи на цигарите.

В този брой е поставен фокус върху растящия брой независими научни изследвания на нашето електронагреваемо тютюнево изделие (ЕНТИ), предлагано на пазара, което се употребява с устройството за нагряване на тютюн с марката IQOS - бездимната алтернатива в най-напреднал стадий на развитие в портфолиото на Филип Морис. Изследванията обхващат независими публикации с взаимен научен контрол, както и четири оповестени наскоро доклада на държавни органи от Великобритания, САЩ, Германия и Холандия. Останалите раздели на бюлетина включват актуална информация за оценката на всяко от изделията в нашето портфолио от бездимни продукти, ключови етапи в нашата научноизследователска и развойна дейност и списък с публикациите с взаимен научен контрол на компанията от тази година.

"Със задоволство отбелязваме растящия интерес към осъществяване на проучвания на нашите бездимни продукти, както и общата тенденция резултатите от независимите проучвания да съответстват на тези от нашите изследвания." - каза проф. Мануел Пейч, главен научен директор на Филип Морис Интернешънъл. "Независимите изследвания на нашето електронагреваемо тютюнево изделие, ЕНТИ, показват значителни подобрения в сравнение с цигарите и са от ключово значение в нашите усилия да променим живота на милиони пушачи по света."

Широкообхватната програма за научни изследвания и оценка на Филип Морис се осъществява по модела на общоприетите практики, прилагани от фармацевтичната индустрия, и е в съответствие с проекта за насоки относно заявленията за одобряване на тютюневи изделия с модифициран риск на Агенцията по храни и лекарства на САЩ (FDA).

Във Филип Морис работят над 400 учени от световна класа, инженери и експерти в различни научни области, като компанията вече има над 250 научни публикации с взаимен научен контрол относно бездимните изделия в специализирани научни издания.