Евроинс Иншурънс Груп (ЕИГ), част от Еврохолд България, подписа договор за продажбата на дъщерното си дружество в Беларус и притежавания от групата дял в компания в Русия. Новият собственик на двете дружества е руска компания, съобщи Евроинс на 30 декември.

На 3 януари за сделките съобщи и Българската фондова борса.

От следващата година ЕИГ вече няма да консолидира резултатите им в своя отчет. ЕИГ притежаваше 100% от капитала на дружеството в Беларус и 48.61% от това в Русия. Бизнесът на ЕИГ в двете държави формира под 1% от приходите на застрахователната група за 2022 г.

"Продажбата на дяловете в двете компании е част от стратегията ни за фокусиране само върху ключови пазари с добри перспективи за растеж", коментира Кирил Бошов, председател на управителния съвет на Еврохолд, цитиран в съобщението.

ЕИГ запазва непроменени участията си в застрахователни компании в останалите държави от региона, в които развива дейност - Украйна и Грузия.