90 години ВЕЦ Въча 1. Точно толкова е в процес на експлоатация водноелектрическата централа в Кричим. От 26 март ВЕЦ Въча 1, въведена в експлоатация през 1933 г. е с нова Открита разпределителна уредба (ОРУ) от 110 kV, нови хидроагрегати и командна зала. Подобни събития през последните няколко години в сегмента, визиращ производството на електроенергия от водноелектрически централи (ВЕЦ) не са толкова чести, а и невинаги се отбелязват, въпреки че са от съществено значение за електроенергийната система на България. Рехабилитацията на ВЕЦ Въча 1 с инсталирана мощност от 14.5 MWh вече е факт, а работата в обичайния режим продължава.

"Обхватът на рехабилитацията включва цялостна подмяна на оборудването на Откритата разпределителна уредба от 110 киловолта (ОРУ), цялостната подмяна на хидроагрегат 2, на подмяната на хидроагрегат 3 и 4 и контролната зала. Целта на рехабилитацията е да се подмени не само оборудването, но да се подобри неговата ефективност", отбеляза изпълнителния директор на Националната електрическа компания (НЕК) Мартин Георгиев при откриване на вече обновената водноелектрическа централа.

Финансирането на рехабилитацията на една от най-старите ВЕЦ в България е осъществено чрез фонд Козлодуй (Международен фонд Козлодуй, МФ Козлодуй), Европейската банка за възстановяване и развитие (ЕБВР), както и собствени средства на НЕК. Стойността на проекта е 9 692 227,05 лв.

Изпълнителният директор на НЕК отправи и специални благодарности, както към ЕБВР, така и към хърватската компания KONCAR (Кончар) и всички участници от страна на електрическата компания, въпреки затрудненията с COVID и доставките, заради войната в Украйна.  Мартин Георгиев не подмина и доброто сътрудничество със синдикалните организации.

Снимка: Маринела Арабаджиева

"Рехабилитацията на централата показва ангажираността и разбирането от страна на Националната електрическа компания за това, колко важни са Водноелектрическите централи за производството на електроенергия от местни източници, при това на зелена, чиста електроенергия. Както и за подпомагане на цялостния процес на декарбонизация на българската енергетика и икономика", каза той като наблегна на значението на добрата експлоатация и поддържане на мощностите. Георгиев обърна внимание, че ВЕЦ Въча 1 е наистина с голяма история, грижливо поддържана и експлоатирана в съответствие с актуалните стандарти.

Снимка: Маринела Арабаджиева

"Имаме много добра история на сътрудничество с НЕК. Това със сигурност не е нашият последен проект", посочи от своя страна Валентин Шайдер от ЕБВР, който също изрази доброто си впечатление от 90-годишната работа на водноелектрическата централа, а също и успешно приключилата рехабилитация.

"Сигурен съм, че тази рехабилитация помага на ВЕЦ Въча 1 да остане важна част от електроенергийната система на страната", каза Шайдер и изрази очакване и за още събития в обновяването на обекти на електрическата компания, в които европейската банка има участие.

Снимка: Маринела Арабаджиева

"Ние също сме много доволни да присъстваме тук", заяви представителят на KONČAR KET - ČKD BLANSKO, който също не подмина затрудненията през последните години. В същото време посочи, че едновременно и хърватската компания отбелязва 100 години от основаването си. "Едно от предимствата, които сме извоювали е да сме основни доставчици в 375 страни в целия свят. Българският пазар през тези години не е беше традиционен за нашите продукти и услуги, но смятам, че проектите за рехабилитация, които изпълнихме и продължаваме да изпълняваме в България са от изключително значение", каза той. "Това, което научих от всички участващи в този проект е, как и, колко е важно изпълнението да е при много добро сътрудничество при такъв сложен хидроенергиен обект", допълни той, поднасяйки поздрави за завършването на рехабилитацията.

Снимка: Маринела Арабаджиева

"През последните няколко години се поставя изключително голямо внимание на производството на гигавати и мегавати от соларни паркове и вятърна енергия. Това е факт, но всички инженери знаят, че за да интегрираме всички тези фотоволтаични мощности към електроенергийната система ще имаме нужда и от повече ВЕЦ - или чрез ново строителство, или чрез рехабилитация на съществуващите обекти", допълни той. 

В рамките на откриването на рехабилитацията ВЕЦ Въча 1 бе представен и документален филм за началото на проекта, поставено от няколко ентусиаста от гр. Кричим и околните селища до настоящия момент, в който централата е важна част от НЕК и със значение за балансирането на мощностите.

ВЕЦ Въча 1 е въведена в експлоатация през 1933 г. и тази година отбелязва забележителен 90-годишен юбилей.

Снимка: НЕК

Въча 1 е деривационна водноелектрическа централа с инсталирана мощност 14,5 MW и е част от най-долното стъпало на хидроенергийната каскада Доспат - Въча заедно с язовир Кричим, ВЕЦ Кричим и ВЕЦ Въча 2. Средното годишно производство на електроенергия от централата за последните 6 години е 27 GWh.