ДЗИ въвежда изцяло дигитализиран процес на обработката на щети по КАСКО+, съобщиха от компанията. Това позволява значително оптимизиране на времето за получаване на обезщетение - до 24 часа от подаването на документите за щетата, както и премахване на неудобствата с подаване на документи на хартия. С тази услуга ДЗИ затвърждава лидерската си позиция сред водещите застрахователни компании на българския пазар.

Пълната дигитализация обхваща четири етапа - подаване на уведомление за щета онлайн, изготвяне на опис на уврежданията от мобилни устройства, изготвяне на дигитално досие с всички съпътстващи документи и онлайн проверка на статуса по щета.

Процесът по обработка на щети по КАСКО+ "Бърза писта" позволява на клиентите да получат плащане до следващия работен ден или в рамките на 24 часа. За целта е необходимо клиентът да е представил на ДЗИ пълния комплект от задължителни документи по щетата.

Работата със системата, разработена специално за нуждите на ДЗИ, предоставя възможност за бързи и улеснени действия на служителите на компанията в рамките на процеса по управление на щетата и приключването ѝ в рамките на 24 часа.

"Въвеждането на системи, специално разработени за нашите нужди, е само един аспект от непрекъснатия процес по дигитализация на услугите на ДЗИ. Всяка година наблюдаваме повишаване на търсенето на дигитални решения, което ни задължава като водещ застраховател и в рамките на законовите възможности да инвестираме в повишаване на удовлетвореността на нашите клиенти", коментира новата услуга Бистра Василева, изпълнителен директор Общо и Корпоративно застраховане в ДЗИ.

Обхватът на новия процес включва щети с избран начин на уреждане "Експертна оценка" и изплащане на обезщетение по представени фактури.

От "Бърза писта" могат да се възползват също така и физически лица с добра застрахователна история, имащи право на доверен/официален сервиз, чиито автомобили са с леки увреждания - до 5 детайла, без части за подмяна. Общата стойност на ремонта не бива да надхвърля 1000 лв., като размерът на обезщетението се определя на база автоматична калкулация, заложена в системата. Повече информация вижте на сайта на ДЗИ.