ТЕЦ "Бобов дол" ЕАД не е просто едно предприятие, ние сме важна част от енергийната сигурност на държавата ни. Това заяви пред Dir.bg директорът на топлофикацията инж. Емил Христов. Затова от ТЕЦ-а спазват стриктно разпоредбите на вътрешното и европейско екологично законодателство, което се доказва от резултатите на емисионния контрол от страна на Министерството на околната среда и водите, Изпълнителната агенция по околна среда и РИОСВ.

"Ползването на РДФ за добив на енергия е екологично по-чисто и силно намалява вредните емисии", обяснява инж. Христов. Методът намалява обществени разходи за депониране на отпадъци, а и почиства България от сметищата. Не на последно място това е и начин за създаване на по-евтина енергия и повишаване на енергийната независимост на страната от вноса на чужди ресурси.

"1 тон РДФ осигурява количество енергия колкото от 250 кг въглища. От 1 тон отпадък се генерира около 500 квч електроенергия - достатъчно за осигуряване на отоплението на една обикновена офис сграда за период от 24 часа", изчислява Емил Христов. Той обяснява и разликата между битови и т.нар. горими отпадъци (РДФ): "Битови са тези отпадъци, които се образуват от жизнената дейност на човека. Другият вид са отпадъците, които са минали през няколко етапа на третиране и не подлежат на последваща обработка . От тях се получава остатъчен продукт, който се нарича РДФ или "модифицирани горива, получени от отпадъци", които са класифицирани съгласно общата европейска класификация на отпадъците. Ние имаме разрешение да оползотворяване "горими отпадъци" или РДФ с определени кодове и строго спазваме даденото ни разрешение."

"Инж. Христов е нарича внушения твърденията, че ТЕЦ-ът гори пластмаси и гуми. Според него такова нещо е абсурдно и няма как да се случи. Оползотворяваме РДФ, тоест отпадъци, преработени и превърнати в гориво. Няма как някой да стои до инсталациии и да хвърля вътре гуми... Това е несеризно и наистина глупаво. Понякога се чудя как въобще някой може да измисли подобно нещо", споделя директорът на ТЕЦ "Бобов дол".

В отговор на спекулациите той подчертава, че инсталацията, която осъществява дейността, е на високо европейско ниво и отговаря на всички изисквания. В съответствие с разпоредбите на вътрешното и европейско екологично законодателство и изпълнение на заложените в комплексното разрешително екологични норми по опазване на компонентите на околната среда на площадката на ТЕЦ "Бобов Дол" ЕАД са изградени и се експлоатират пречиствателни съоръжения за емисиите в атмосферата.