"Булгаргаз" ЕАД получи решение, постановено по арбитражно дело на дружеството срещу румънския газопреносен оператор "Трансгаз" С.А. пред Международния търговски арбитражен съд към Румънската търговска и индустриална камара, с което са уважени всички искове, предявени от "Булгаргаз" ЕАД срещу румънското дружество.

"Трансгаз" С.А. е осъдено да върне на "Булгаргаз" ЕАД 6,7 млн. куб. м. природен газ, останал в използвания за доставки до България транзитен газопровод след прекратяването на дългосрочен договор за транзит през 2016 г., а ако това е невъзможно - да заплати паричната му равностойност по приложимата за периода цена. В допълнение, "Трансгаз" С.А. е осъдено да заплати лихви за забава и разноските по делото.

"С решението се увенчават с успех няколкогодишните усилия на "Булгаргаз" ЕАД да уреди окончателно спорните въпроси с румънския газопреносен оператор по повод прекратяване ползването на газопровода на румънска територия и да си възстанови всички количества природен газ, неоснователно задържани от оператора", коментират от "Булгаргаз".