"Булгаргаз" ЕАД обяви на своята интернет страница прогнозна цена на природния газ за юни 2022 г. от 148,63 лв./MWh (без цени за достъп, пренос, акциз и ДДС) или 75.99 EUR/MWh, изчислена по фиксинга на БНБ.

Общественият доставчик отбелязва, че така предложената прогнозна цена е образувана на база прогнозни стойности на ценообразуващите компоненти към 11 април 2022 г. И посочва за сравнение, че цените на европейските газови пазари за доставка през юни на същата дата са приблизително 103.50 EUR/MWh.

На 1 април 2022 г. "Булгаргаз" уведоми, че ще продава през месеца природен газ на крайните снабдители и на лица, на които е издадена лицензия за производство и пренос на топлинна енергия за април 2022 г. на цена от 142.59 лв./MWh или 72.91 EUR/MWh, изчислена по фиксинга на БНБ (без акциз и ДДС), като отчете ценообразуващите фактори към 31 март. Цената бе утвърдена от КЕВР. Цените на европейските газови пазари за доставки през април 2022 г. надвишиха към онзи момент 120 EUR/MWh.

Сравнено с действащата в момента цена прогнозираната стойност за юни е по-висока с 4,23 на сто. 

На 11 март общественият доставчик информира, че прогнозната цена на природния газ за месец май е 157,73 лева за мегаватчас (без цени за достъп, пренос, акциз и ДДС) или 80.65 EUR/MWh, изчислена по фиксинга на БНБ, което пък е с 9,6 на сто повече спрямо действащата през февруари цена. Прогнозната цена за май е на база прогнозни стойности на ценообразуващите компоненти към 11 март.

Окончателно предложение за утвърждаване на цена на природния газ за юни 2022 г. ще бъде депозирано в КЕВР на 1 юни 2022 г., като бъдат отчетени котировките на ценообразуващите компоненти към 31 май 2022 г.