По изискванията на българското законодателство Българската работодателска асоциация "Иновативни технологии" (БРАИТ) не е работодателска организация, се казва в писмо на Асоциацията на организациите на българските работодатели (АОБР) до премиера Бойко Борисов, вицепремиера Марияна Николова и социалния министър Деница Сачева, получено днес в БТА.

От АОБР посочват редица пречки за признаването на кандидатстващата организация за представителна и изразяват убеденост, че Министерският съвет ще вземе законосъобразно и правилно решение, с което ще съхрани легитимността на социалния диалог в България.

От организацията напомнят, че при процедурата за признаване на представителност, Комисията за установяване на наличието на критериите за представителност на организациите на работниците и служителите и на работодателите е установила по безспорен начин липсата на задължително необходими документи.

Сдружението не отговаря и на количествените критерии за представителност - "да има 1500 членове и общо не по-малко от 50 000 работници и служители във всички членове на работодателската организация, или 100 000 работници и служители, наети по трудов договор, във всички членове на работодателската организация, тъй като посочени от кандидатстващата организация като нейни членове изрично са упълномощили други организации и поради това следва да се отчитат в техния състав", се казва в писмото на АОБР.

Сред пречките БРАИТ да бъде определена като работодателска организация се посочва, че организацията се е определила като "сдружение за дейност в обществена полза" по смисъла на Закона за юридическите лица с нестопанска цел и се е регистрирала като такова в Агенцията по вписванията при Министерството на правосъдието. Определянето на сдружение за работа в обществена полза и като работодателска организация, ще го постави в привилегировано положение спрямо останалите, смятат от АОБР.

Комисията за установяване на наличието на критериите за представителност е констатирала и факта, че сдружение не отговаря и на количествените критерии за представителност, посочват още от АОБР.