Повечето български компании нямат голям опит в наемането на чужденци. Тези, които са го правили, са доволни от служителите си. Това е един от изводите от скорошно проучване на Българската търговско-промишлена палата / БТПП/ по проект ERIAS - План за действие за интеграция на бежанци, съобщиха от пресцентъра на работодателската организация.

Най-важните предпоставки за наемане на чужденец от трета страна са свързани с квалификацията, опита и познанията по български език, е друг извод от проучването на БТПП, според което има работа за чужденци от трети страни в секторите: строителство, монтажни дейности, машиностроене, транспорт и логистика, търговия, производство на мебели, дървообработване, текстилно производство и др.

От работодателската организация отбелязват необходимостта от опростяване и ускоряване на процедурата за издаване на разрешение за достъп до българския пазар на труда за чужденци, както и по-широко информиране на българските фирми как да наемат чужденци. Ключов момент при наемане на работа на хора от трети страни е желанието да се интегрират, да работят и живеят в България, изтъкват още от БТПП.

Близо 70 на сто от българските компании, участвали в проучването, твърдят, че имат нужда от допълнителни служители на постоянен трудов договор, а 14 на сто търсят сезонни работници. Една четвърт от запитаните работодатели нямат нужда от нови работници в момента. Само 14 на сто от участниците в проучването вече са наемали чужденци от трети страни /извън ЕС/. Останалите 86 на сто нямат опит в това отношение.

Най-търсени са специалистите със средна квалификация - 62 на сто от фирмите се нуждаят от тях. 18 на сто търсят висококвалифицирани служители, а 20 на сто биха наели работници и без квалификация.

Компаниите, които са имали работници от трети страни споделят, че това са били хора предимно от: Република Северна Македония, Молдова, Русия, Афганистан. Болшинството работодатели са останали с добри впечатления от работата им: те са отговорни и съвестни, имат желание да работят и да научат български език.

76 на сто от запитаните компании отговарят, че могат да наемат чужденци от трети страни, ако имат необходимата квалификация, опит и езикови познания. 15 на сто от работодателите в страната предпочитат да наемат българи. Останалите 9 на сто твърдят, че биха наели чужденци, ако имат някакъв български произход, или ако покажат готовност да учат и да се обучават.

На въпроса дали имат информация за необходимите документи и процедури за наемане на гражданин на друга държава, пребиваващ в България, 21 на сто от представителите на бизнеса отговарят положително, 44 на сто нямат такава информация, 11 на сто разполагат с частична информация, а 11 на сто не са се интересували до сега.

Какви изисквания имат фирмите

Проучването показва, че българските фирми имат многобройни изисквания към граждани от трети страни, които да бъдат наети в страната. Сред тях са:

 • професионални умения,
 • да са отговорни и съвестни,
 • да могат да работят в екип,
 • да са готови да се обучават,
 • да са в добро здравословно състояние,
 • да имат желание да се интегрират в българското общество,
 • да имат специфична квалификация според сектора,
 • да имат минимум познания по български език и да имат желание да го учат,
 • добри познания по друг чужд език /освен майчин език/,
 • да могат да докажат самоличност и ниво на образование - лични документи, дипломи, сертификати,
 • да бъдат готови да останат по-дълго в една компания,
 • да имат документи за пребиваване и работа в страната.