По повод световния ден на околната среда - 5 юни, Българска търговско-промишлена палата /БТПП/ направи проучване сред своите членове свързано с ангажираността, отношението към околната среда и ефективното рециклиране на отпадъците.

Анкетата показва, че битовите отпадъци заемат основна част от генерираните от бизнеса отпадъци - при 71 на сто от участниците, сочат резултатите от проучването разпрстронени от БТПП.

Над 51 на сто от участниците в анкетата посочват, че от дейността си генерират също промишлени отпадъци, а 13 на сто строителни.

Резултатите от проучването показват, че едва при 16 на сто от анкетираните, отпадъците, които произвеждат се рециклират и връщат. 56 на сто от представителите на бизнеса са отбелязали, че събират отделно отпадъци и ги предават за рециклиране, а 10 на сто все още не са предприели стъпки за тяхното рециклиране.

Повече от 88 на сто от анкетираните смятат, че рециклирането на отпадъците и ангажираността към природата от страна на компаниите градят позитивен имидж за нея.

На въпроса дали са срещали пречки при интеграцията на зелени политики и повторното използване на ресурсите, 33 на сто отбелязват, че не са имали затруднения. Около 46 на сто посочват като проблеми най-вече липсата на финансиране и яснота за необходимите инвестиции, както и бюрократични пречки. Останалите 21 на сто са отбелязали, че все още нямат въведени зелени политики.

При въвеждането на кръгова икономика бизнеса категорично вижда следните предимства - спад на производствените цени в дългосрочен план, ограничаване зависимостта от ресурси, намаляване на количеството на отпадъци. Опасност от намаляване на работни места заради кръговата икономика виждат само 25 на сто от анкетираните.