По всичко изглежда, че наложената от ЕК глоба няма да създаде финансови проблеми на БЕХ при плащането. Това се разбира от изявленията на изпълнителния му директор, били са мобилизирани средства за плащане и на по-голяма глоба. Холдингът контролира всички големи държавни дружества в сектора на енергетиката и на базата на дивидентите, с които разполага, извършва финансиране от подобен тип на загуби на компании, облигационни заеми и други подобни операции. Това каза Иванка Диловска, енергиен експерт, пред телевизия "Блумбърг".

" От финансова гледна точка проблем няма да има, въпреки че това е пореден дълг, който холдингът трябва да плаща и облигационните заеми вече нарушават неговия баланс", посочи тя. 

По повод ситуацията министър Петкова назова "червена линия, която не може да бъде пресечена" искането за даването на достъп до газопреносната мрежа на частна компания чрез приватизация.

"В сравнение с електрическата и водопреносната мрежа на страната, газопреносната се определя като значима за националната сигурност, но всъщност коментарите са по-скоро теоретични, тъй като няма информация какво е предложила българската страна по време на преговорите, да за се предотврати негативното решение на комисията за глоба, както и какво не е харесала комисията. Преговорите са продължили 3 години - от 2015 до  2018 г.," уточни Диловска.

"Тук става дума за отделяне по собственост на "Булгартрансгаз" или на "Булгаргаз" от енергийния холдинг, което е едно от изискванията на третия енергиен пакет. Отделянето трябва да спомага за предотвратяване на наличие на господстващо положение и впоследствие злоупотреба. Тревогите на комисията  и проверката, която беше извършена още през 2011 г. произтичат от това, че БЕХ има господстващо положение на пазара на природен газ и притежава цялата газова инфраструктура. Подобно дело имаше и за електрическия пазар. Ако сравним делата ще видим, че по отношение на електрическия пазар е постигнато споразумение, което включва някои ангажименти на българската страна, един от които е Българската независима енергийна борса да се отдели от холдинга, да премине в друга собственост. В момента тя е собственост на Българската стокова борса. Това е изискване, което позволява да се смекчи господстващото положение", допълни експертът.

В случая с газопреносната мрежа Диловска предполага, че е имало изискване от ЕК да се осъществи същото отделяне на собственост на "Булгаргаз" и на "Булгартрансгаз" от холдинга, за не се случват  бъдеще подобни злоупотреби, което по някаква причина не е прието от българската страна. Но в случая министър Петкова говори за искане от ЕК за приватизация на "Булгартрансгаз", което се счита за "червена линия", както тя се изрази, каза Диловска.