"БДЖ - Пътнически превози" прекратява поръчката за доставка на 40 нови пътнически вагона, показва справка на сайта на жп превозвача.

Решението е от 11 февруари. То е взето на база на препоръка на комисията, която е разглеждала заявленията за участие в процедурата. Докладът също е публикуван на сайта на "БДЖ - Пътнически превози".

Според него подадените оферти не отговарят на условията, заложени в процедурата.

Припомняме, че дружеството обяви поръчката на стойност 76,6 млн. лева без ДДС в края на октомври 2019 г. В общата сума влиза и доставката и монтажа на два броя стендове за контрол и изпитване на спирачни цилиндри, пълното обслужване на вагоните за гаранционния период, включително с осигуреното количество резервни части и материали. Вагоните трябваше да се ползват основно за дългите направления - София - Варна и София - Бургас. 

Заявление за участие подадоха "Х. Цегиелски - Фабрика пояздув шинових" Sp.z.o.o. ("Завод за релсови превозни средства" ООД) и "Астра вагоане калатор" АД.

Комисията констатира в доклада си, че участниците не са отстранили нередностите в подадената документация, поради което и предлага прекратяване на процедурата.

Според комисията компанията "Х. Цегиелски - Фабрика пояздув шинових" Sp.z.o.o. ("Завод за релсови превозни средства" ООД) не е успяла да докаже, че е доставяла нови пътнически вагони в периода 2017-2018 г., каквото е едно от изискванията в поръчката на българския жп превозвач.

"Астра вагоане калатор" АД не покрива минималните изисквания за доставка на пътнически вагони от одобрен тип за същия период. Компанията е декларирала още, че ще работи с подизпълнител - "РВП Илиенци" ЕООД, за което обаче не е успяла да провери декларациите за липса на наказателни присъди на ръководството.