Въпреки развитието на съвременния свят, хиляди възрастни в България стават все по-уязвими, техните нужди от квалифицирана подкрепа нарастват. Това важи особено за тези, които живеят в отдалечени и малки населени места. Ето защо Български Червен кръст си поставя амбициозната задача да приложи изцяло нов модел на грижа за възрастните хора, използвайки съвременните технологии. Чрез тях от организацията ще се опитат да внесат повече сигурност в домовете им и да им осигурят 24-часова подкрепа. Как може да стане това?

Снимка: Райфайзенбанк

Българският Червен кръст планира да изгради електронна система за навременна и адекватна реакция при спешни ситуации с влошаване на здравето на самотни възрастни хора. Иноавативната услуга се нарича телеасистенция (или телекеър). Тя включва инсталиране на електронни персонални устройства в домовете на възрастните хора и създаване на център, в който оператори ще наблюдават в реално време непрекъснато постъпващите ключови здравни показатели от потребителите. При сигнал за влошаване на здравето, екипът ще алармира Центровете "Домашни грижи" на БЧК, личните лекари, Спешна помощ или лечебно заведение в района.

Потребители на услугата ще бъдат хора на възраст между 65 и 80 г. в региона на Сверозападна България. Услугата ще обхване главно възрастни със заболяванията на сърдечно-съдовата и нервната система.

Снимка: Райфайзенбанк

Проектът на Български Червен кръст, наречен "Цвят в живота", е включен в традиционната благотворителна кампания на Райфайзенбанк "Избери, за да помогнеш" и в момента набира дарения. Общо 23 социални, здравни, образователни и екологични каузи са част от тазгодишното издание на дарителската инициатива, която за 11 години подкрепи с близо 3 млн. лв. реализирането на 157 проекта.

От БЧК гледат на своя проект като на кауза за обичта, доверието и отговорността между хората. Зад сухите цифри стоят преживяванията на повече от 700 души, които през последните години са получили квалифицирана медицинска грижа и социална подкрепа в своите домове от екипите на Червения кръст. От БЧК вярват, че с продължаващите грижи и с разширяването на услугите, включително с изграждането на иновативната система за телеасистенция, ще помогнат за достойни старини на стотици възрастни хора.

Част от социалните каузи в дарителската кампания "Избери, за да помогнеш" традиционно са и Домашните грижи за възрастни и болни хора, осигурявани вече 17 години от Фондация Каритас. Мобилни екипи от медицински сестри и социални помощници посещават ежеседмично, а при необходимост и ежедневно, над 370 самотни възрастни хора в 14 населени места в страната. Освен с професионални здравни грижи, сътрудниците на "Каритас" помагат и с топлото си приятелско отношение - те често са единствените, с които възрастните хора поддържат контакт и могат да поговорят.

Ако искате да бъдете част от каузите на БЧК и Каритас за грижа и подкрепа за достойни старини на възрастните хора в България - можете да дарите лесно чрез платформата izberi.rbb.bg.