Компаниите, в чието управление има женско присъствие, се представят по-добре, отколкото управляваните изцяло от мъже, сочи проучване сред над 1000 азиатски фирми, цитирано от Ройтерс.

Компаниите, в които делът на жените в борда на директорите е най-малко 30 процента, са получили по-големи печалби от активите си, отколкото компаниите с изцяло мъжки директорски борд, установи изследване на Международната финансова корпорация (МФК/IFC), инвестиционното подразделение на Световната банка.

Данните трябва да изпратят ясен сигнал на азиатските компании, че е икономически обосновано да има повече жени в съвета на директорите, каза Вивек Патак, който е регионален директор на МФК за Източна Азия и тихоокеанския регион.

МФК проучи над 1000 компании в Китай, Индонезия, Малайзия, Филипините, Сингапур, Тайланд и Виетнам.

Въпреки известния напредък в тази област, според проучването, ширещите се предубеждения към жените в региона означават, че те все още се възприемат като по-неподходящи за ръководни постове.

В Тайланд присъствието на жените в съвета на директорите е най-голямо - около 20 процента от директорските постове в листваните компании, след това се нареждат Индонезия и Виетнам с по около 15 процента жени в ръководството.

МФК призовава компаниите да вземат повече мерки, с които да се насърчи назначаването на повече жени на високопоставени ръководни постове.