Устойчивото развитие е мисия за нашата компания от нейното създаване. За нас това е важно не само с оглед постигане на поставените бизнес цели, но и за развитие на общностите, на районите, в които оперираме. Това каза Петя Манастирска, мениджър "Устойчиво развитие и качество" на Девин ЕАД, в изказването си по време на Green Week 2023 - най-мащабния регионален форум за зелената трансформация, иновациите и индустриите на утрешния ден, организиран от Dir.bg и 3E-news.

От 2017 г. "Девин" е част от белгийската група "Спадел" (Spadel) - от своя страна компания със 100-годишна история и лидер на пазарите в Бенелюкс и Франция. Лидер не само в индустриалния сектор, но и в устойчивите политики, които от много години прилага.

Благодарение на работата на екипите в "Девин" сме изградили цялостна политика по устойчиво развитие в четири основни направления: Екологично, Чисто, Локално и Заедно - социалният ни стълб.

 

. В политиката си залагаме на 12 амбициозни цели.

Петя Манастирска насочи вниманието към някои от постиженията на компанията в постигането на тези цели.

"Девин" е първата в сектора въглеродно неутрална компания от 2021 г. Зад тази въглеродна неутралност стоят много усилия. Правим оценка на въглеродния отпечатък на всички директни и индиректни процеси. Работим с нашите доставчици и партньори, така че ние да предадем знанието към тях и по този начини те да могат да последват нашия път. Да намаляват своя въглероден отпечатък, защото за нас това е много важно, сподели Манастирска. Тя добави, че компанията непрекъснато преоценява своята дейност, предварително оценява инвестиционните си намерения за това какъв би бил техният въглероден отпечатък.

Alliance for Water Stewardship: водата като природен ресурс

Важен за нас е зеленият стълб - опазването на природата, защото сме компания, която оперира с природен ресурс, категорична е Петя Манастирска. Тя подчерта отговорността на "Девин" към околната среда и ресурсите, "защото всички знаем, че природният капитал е изключително ценен и неслучайно биоразнообразието е ключова цел на ЕС, част от зеления преход". "Затова през годините направихме големи усилия да внедрим високи стандарти, за да подобрим процесите си на работа и управление на водните ресурси".

В тези усилия "Девин" спазва изискванията на международния стандарт за устойчивост на водите Alliance for Water Stewardship (AWS)

Това е международно партньорство в устойчивото управление на водите, чиято цел е да насърчи използването на прясна вода по начин, който е социално, икономически и екологично полезен.

"Девин" е сертифицирана по този стандарт през 2021 г.

Петя Манастирска (вляво) по време на изказването си на Зелената седмица' 2023

Снимка: Иван Коловос

Компанията набляга и на защита на биоразнообразието с няколко проекта.

Защо биоразнообразието

Смятаме, че бизнесът има важна роля в опазване на биоразнообразието и трябва да оценява какъв отпечатък оставя върху него. През 2022 г. направихме оценка на отпечатъка на "Девин" върху биоразнообразието по европейска методика, призната в ЕС, и на тази база избираме какви да са следващите ни проекти, отбеляза Петя Манастирска.

Мениджърът "Устойчиво развитие и качество" на "Девин" с радост сподели, че до края на тази година планират мащабен проект за проследяване и създаване на мерки за подобряване на влажните зони в Западните Родопи.

Снимка: Иван Коловос

B Corp - какво е мястото на "Девин"

В България "Девин" е може би първата B Corp сертифицирана компания - през 2022 г., след дълъг път на внедряване и промяна на работни процеси, обучения на хора.

"B Corp е международна общност, в която се включват бизнесите на бъдещето ни. Всички бизнеси, част от тази общност, имат една основна цел - да използват бизнеса като сила за правене на добро", поясни Петя Манастирска. Това означава, че бизнесите първо оценяват и се съобразяват с постигането на обществено-значимите цели, опазването на околната среда, и след това развиват бизнес целите си. Това е общност, членовете на която се ангажират да развиват партньорски отношения помежду си, която работи прозрачно с вярването, че всички са отговорни един към друг и към обществото и околната среда; Бизнесите трябва да работят така, че да вървят в една посока, промяната се случва, а индивидуални играчи няма да имат успех, коментира Петя Манастирска.

Известно е също така, че компаниите от общността поемат правен ангажимент, като променят структурата на корпоративното си управление, за да бъдат отговорни към всички заинтересовани страни, а не само към акционерите и да гарантират устойчивия път на бизнеса и за следващите поколения.

В този смисъл задачата на "Девин" е не само да постига своите цели, но и да споделя с обществото, с партньорите си, с другите бизнеси, какво означава това да си B Corp организация, да следваш мисията на това бизнес общество, трудностите и преодолените пречки.

Петя Манастирска разкри, че "Девин" организира B Corp café, на което компании от общността ще споделят своя опит.

Екоучилища за бъдещето на децата

Промяната е започнала, няма да се случи бързо, целите са дългосрочни, въглеродна неутралност икономиката трябва да постигне до 2050 г. За нас е изключително важно какво ще оставим на поколението и как ще го подготвим за този преход. Много е важно подрастващите да са подготвени за този начин на живот и затова през 2022 г. стартирахме проект, насочен към екологичното образование в училищата, съвместно с Движение "Син флаг", каза Петя Манастирска.

Представителят на "Девин" открои в тези усилия стартиралата програма за екоучилища "Влез в зеления кръг", която е в рамките на проектите на Международната фондация за екологично образование, чийто пълноправен член и представител за България е Движение "Син флаг".

Поставили сме си целта България да стане първата държава в Източна Европа с най-голям брой сертифицирани екоучилища. За миналата година те са 35, а тази година гоним целта да станат 100.

Вярвам, че ще предизвикаме интерес, защото освен екология, опазване на водите, управление на отпадъци, енергийна ефективност, част от програмата са и глобалните цели на ООН, заключи Петя Манастирска.