Агенция "Пътна инфраструктура" стартира обществените поръчки за избор на изпълнители за поддържане (превантивно, текущо, зимно и ремонтновъзстановителни работи при аварийни ситуации) на автомагистралите "Хемус", "Тракия" и "Марица" за следващите 5 години.

Общата индикативната стойност е 131,2 млн. лв. без ДДС.

Обществената поръчка е в пет обособени позиции:

- обособена позиция №1 - АМ "Хемус" на територията на ОПУ-София и ОПУ-Ловеч. Индикативната стойност е 35 000 000 лв. без ДДС;

- обособена позиция №2 - АМ "Хемус" на територията на ОПУ-Варна и ОПУ-Шумен. Индикативната стойност е 18 700 000 лв. без ДДС.

- обособена позиция №3 - АМ "Тракия" на територията на ОПУ-София, ОПУПазарджик, ОПУ-Пловдив и ОПУ-Стара Загора. Индикативната стойност е 49 300 000 лв. без ДДС;

- обособена позиция №4 - АМ "Тракия" на територията на ОПУ-Стара Загора, ОПУСливен, ОПУ-Ямбол и ОПУ-Бургас. Индикативната стойност е 11 800 000 лв. без ДДС;

- обособена позиция №5 - АМ "Марица" на територията на ОПУ-Хасково. Индикативната стойност е 16 400 000 лв. без ДДС.

Срокът за изпълнение на обществените поръчки е 60 месеца. Офертите на кандидатите се подават до 17:30 ч. на 23 август 2018 г.