Двадесет и пет проектни предложения ще бъдат финансирани по 11-та конкурсна сесия на Националния иновационен фонд, менажиран от Изпълнителната агенция за насърчаване на малките и средните предприятия, съобщиха от Агенцията.

Безвъзмездната финансова помощ (БФП) ще бъде в размер на до 500 хил. лв. за проект.

Проектите попадат в 4 тематични области:

  • "Информатика и информационни и комуникационни технологии",
  • "Мехатроника и чисти технологии",
  • "Индустрия за здравословен живот и биотехнологии",
  • "Нови технологии в креативните и рекреативните индустрии".

Проектите ще получат обща БФП в размер на 6 978 362,15 лева.

Договорите за финансиране на проекти по Националния иновационен фонд с 25-те кандидати, одобрени за финансиране, предстои да бъдат подписани.

Основна цел на Фонда е да насърчи научноизследователската и развойната дейност за повишаване конкурентоспособността на родния бизнес, като насърчава развитието на нови или усъвършенствани продукти, процеси или услуги.

В своите предходни 10 конкурсни сесии Фондът финансира развитието на над 500 проекта с над 90 млн. лв. в сферата на информационните и комуникационните технологии, мехатрониката, биотехнологиите, творческата и развлекателната индустрия и други.