С 16,2 на сто нарастват общите разходи на работодателите за един отработен час от наетите от тях хора през третото тримесечие на 2022 г. спрямо третото тримесечие на 2021 година, показват предварителни данни на Националния статистически институт. В индустрията увеличението е с 18,1 на сто, в услугите - с 16,4 на сто, и в строителството - с 16 на сто.

По икономически дейности най-висок ръст на общите разходи за труд е регистриран в икономическите сектори "Хотелиерство и ресторантьорство" - с 23,4 на сто, "Добивна промишленост" - с 19,4 на сто, и "Държавно управление" - с 19,2 на сто.

През третото тримесечие на 2022 г. спрямо третото тримесечие на 2021 г. разходите за възнаграждение за един отработен час се увеличават с 16,3 на сто, а другите разходи (извън тези за възнаграждения) - с 15,8 на сто. По икономически сектори изменението на разходите за възнаграждения спрямо същия период на предходната година варира от 23,6 на сто за "Хотелиерство и ресторантьорство" до 7,5 на сто за "Хуманно здравеопазване и социална работа"