През следващите дни и седмици ще ви представим висшите учебни заведения, които подкрепиха "Идеалният кандидат", новият проект на Dir.bg, който дава различни възможности за първи стъпки в кариерата и откриването на мечтания стаж.

Днес разговаряме с Проф. д-р инж. Иван Марков, Ректор на Университета по архитектура, строителство и геодезия.

Университетът по архитектура, строителство и геодезия (УАСГ) е най-старото висше техническо училище в България, основано през 1942 г. с указ на цар Борис III. Днес университетът се състои от пет факултета: архитектурен, строителен, хидротехнически, транспортен и геодезически, в които се осигурява висше архитектурно, инженерно-строително и инженерно-геодезическо образование на изключително високо равнище. Създават се богати възможности за следдипломна квалификация и специализация. Обучението в него е вълнуващо и пълно с предизвикателства. С падането на границите и приемането на страната ни в Европейския съюз, студентите, които владеят чужди езици, имат възможност да изкарат един или два семестъра в чужди университети, а току що завършилите специалисти - да проведат до 12 месеца платен стаж във водещи европейски компании.

Кои са най-позитивните новини, с които се свързва университетът Ви през последните няколко години?

През 2019 г. успяхме да постигнем една наша стратегическа цел - да се обяви специалност "Хидростроителство" в УАСГ за защитена. По този начин се обезпечи финансово преподавателският състав, ангажиран с обучението в специалността, като така можем да запазим големия експертен потенциал в областта на хидростроителството, който е много необходим при изграждането и поддържането на водната инфраструктура на България. Но по-важното е, че държавата освободи от семестриални такси студентите, записали се в нея и това даде незабавен ефект - 17 студенти започнаха да учат Хидростроителство през учебната 2020/2021 академична година. Имайки предвид, че в последните 5 години кандидатите да се обучават в тази специалност бяха между един и двама на година, считаме това за определено постижение.

И всичко това във времето, когато редица държавни и общински институции тръбят, че изпитват крещяща нужда за такива специалисти.

Как се отрази пандемията на всички свързани с университета Ви процеси - структурни, организационни, учебни, отчетни?

От 7 години в УАСГ функционира платформа за електронно обучение, която е разработена с активното участие на преподаватели от университета. Въпреки това, в началото на пандемията изпитахме известни неудобства от организационен и технически характер. Както е известно, дисциплините, изучавани в нашия университет, са строго специфични. Работи се с уникална апаратура. Разработват се сложни курсови задачи и проекти, в които графичната част заема съществено място. Всичко това определено налага прекия контакт между преподавател и студент.

Реалността ни задължава да признаем, че при обучението в електронна среда не може да се постигне същото качество, както в присъствената форма, но това е наложената действителност и ние се съобразяваме с нея. Животът и здравето на нашите студенти и преподаватели са на първо място.

Какви са наблюденията Ви за нивото на студентите в управлявания от Вас университет? Откривате ли съществени разлики в последните години?

Младежите, които идват да се обучават при нас, са същите тези, които завършват средното си образование - жизнерадостни, интелигентни и амбициозни млади хора. Според мен не е правилно и обосновано да се сравняват различните поколения. Всяко поколение носи своето светоусещане и своето разбиране за света. Човечеството е в процес на еволюция и е нормално всяка една генерация да надгражда постиженията на предходната. За разлика от предишните студенти, сегашните са с много по-добра езикова подготовка, което им позволява да се възползват от програмите за обмен по програма Еразъм+, които се предлагат в УАСГ.

Какви тенденции наблюдавате в развитието на висшето образование в България и има ли още какво да се подобри?

Една положителна тенденция се откроява в последните няколко години, която се състои в ограничаване на масовизацията във висшето образование, неправилно въведена през 2010 г. Намалява се бройката на държавната поръчка за специалности, за които пазарът на труда е пренаситен. Не е нормално броят на свободните места във висшите училища да надвишава броя на завършилите средношколци. Това убива всякаква конкуренция, а тя, както знаем, е основен фактор за постигане на по-високо качество във всяка една сфера на живота.

Какво е отношението Ви към стажантските програми и виждате ли еволюция в тяхното развитие?

Стажантските програми са една много добра практика. Те дават възможност на работодател и студент да се опознаят и да внесат реализъм в очакванията си един към друг.

През 2019 г. съвместно с белгийската фирма Кордеел реализирахме много успешен проект в тази насока. На екипи, които се състоят от по 3-4 студенти от различни специалности на УАСГ, бяха раздадени по два реални строителни казуса, като от участниците се очакваше да предложат работещи решения за тях. След двуседмична работа върху конкретните задачи, всеки един от екипите представи своите решения пред комисия, начело с Ректора на УАСГ и Изпълнителния директор на Кордеел. Победителите бяха излъчени след много оспорвано съревнование. Те получиха възможността за платен стаж в тази реномирана европейска строителна фирма.

Интересът от страна на студентите към това мероприятие бе толкова голям, че бяхме подготвили негово продължение с други фирми от бранша, с които си партнираме. За съжаление, за сега пандемията отлага тези наши планове за известно време, но сме готови веднага след успокояване на епидемичната обстановка да продължим да развиваме тази добра и полезна за студентите инициатива.

Какъв съвет бихте дали на Вашите студенти, за да намерят по-бързо и лесно работно приложение и да се развият кариерно?

В момента строителният сектор изпитва остра нужда от висши кадри за фирмите си и не е проблем да се намери работа. Напротив, търсенето на специалисти е по-голямо от броя на завършващите нашия университет. Свободни позиции има както в частния сектор - строителство, проектиране, надзор и т.н., така и в държавните и общински структури - министерства, специализирани агенции, областни и общински администрации.

Бихме посъветвали студентите да си изберат реализация, която ще им носи удоволствие. Да превърнат хобито си в професия. Няма по-приятно нещо от това да отиваш на работа с желание.

Какъв съвет бихте дали на учениците, които завършват средното си образование и се чудят по кой път и към кой университет да поемат?

Това, което има казваме винаги, е да си изберат професия, която ще им носи удоволствие. Да не спират да преследват мечтите си.

Професиите, за които обучаваме в УАСГ, са непреходни и устойчиви. Строителство е имало преди хиляди години, ще има и за в бъдеще.

Във времето, когато редица професии изчезват, а други се появяват, ние предлагаме една сигурност и стабилност.

Винаги, когато говоря на тази тема, се сещам за съвета, който бащата на писателя Георги Марков му е дал, когато се е чудел каква специалност да запише. "Запиши инженерство. Всяка една власт може да си назначи писателите, но не може да си назначи инженерите. В противен случай мостовете ще започнат да падат". В последствие Георги Марков завършва Държавната политехника - предшественик на УАСГ.

С какво са конкурентни българските университети на международните такива и какви послания отправяте към бъдещите си студенти, за да изберат конкретно Вашето висше учебно заведение?

При нас студентите получават една солидна базова подготовка и отлична подготовка по конкретната, изучавана от тях специалност. Дипломите на инженерните специалности са признати в цяла Европа, а на архитектите - и в цялата Британска общност - Великобритания, САЩ, Канада и Австралия.

Обективна оценка за качеството на обучението в УАСГ е професионалната реализация на неговите възпитаници. Редица от тях са изтъкнати практикуващи инженери, уважавани преподаватели и висши администратори, успели бизнесмени у нас, в Европа, Азия, Африка и Америка.