Кой би оспорил полезността на конструктивната и навременна обратна връзка? Определено не и аз. Каква всъщност е ползата от даването на обратна връзка? Какви са положителните ефекти от изграждането на култура на даване на ефективна и навременна обратна връзка? Според мен тя е един от най-силните инструменти в процеса на управление на качественото изпълнение на целите и стратегията в една компания, и в частност на конкретните задачи на всеки служител. Коректната и навременна информация за това как се справя даден специалист, какво би могъл/ла да подобри, за да постигне заложените цели, са от първостепенно значение за всеки мотивиран и търсещ професионално и кариерно развитие професионалист.

Всяка обратна връзка е процес на изграждането на взаимно доверие между две страни - мениджмънт и служители - в преследването на една и съща цел; процес, в който трябва да има равноправие, за да бъде успешен. Изградената култура на даване на ефективна и навременна обратна връзка може да донесе много практични ползи като своевременна корекция на действията, спестяване на време, повишаване качеството на изпълнение и т.н., което от своя страна би довело до положителен ефект върху крайната цел на организацията. Даването и търсенето на обратна връзка обикновено е в посока мениджмънт - служители. Много по-рядко се търси обратна връзка "отдолу нагоре", тоест как се справя мениджмънтът през погледа на служителите. Дори и тогава, в повечето случаи получената информация е пожелателна. Наличието на култура на даване на обратна връзка на всички йерархични нива е възможност да се изгради страхотен инструмент за управление на мотивацията и комуникацията в дадена организация/екип. Възможността да разбереш как се справяш, къде трябва да положиш повече усилия и как да го направиш, е безценна. От друга страна осъзнаването, че мнението ти ще бъде чуто, независимо от заеманата позиция, увеличава ангажираността на конкретния служител спрямо целите и стратегията на компанията.

Ефективната и навременна обратна връзка е основен инструмент, подпомагащ професионалното израстване на всеки участващ в този процес. Конкретна информация, поднесена по подходящия начин в подходящия момент, се възприема много по-лесно и ефектът от нея е невероятен, както за индивидуалното развитие на получаващия я, така и за цялата организация.

В заключение - оказва се, че не е толкова лесно да се даде открита, позитивна или негативна обратна връзка. Има достатъчно на брой методи, които се ползват в момента в организациите, НО това, което според мен е най-съществено в процеса на даване на обратна връзка, може да бъде изброено в няколко изречения:

  • да бъде дадена в нужния момент - своевременната обратна връзка е работещата такава, не е нужно да се чака годишната атестация; според необходимостта може да бъде ежедневна, седмична, месечна
  • да бъде обоснована - защо сега и каква е причината за нея
  • да има двупосочност в процеса по даване на обратна връзка - получаващият я да има правото на коментар

В крайна сметка, осъзнаването на важността и ползите за всички страни в процеса по даване на обратна връзка е една от най-важните задачи за мениджърските екипи в организациите.

СЪДЪРЖАНИЕ НА:
Българска Конфедерация по Заетостта е неправителствена организация, която обединява експертиза на водещите компании в сферата на HR услугите в България, съчетава креативност, иновативност, модерни дигитални решения, адаптивност и отвореност към новостите в световен мащаб. Организацията въвежда и популяризира всички добри практики за управление на персонала и HR услугите. Променя и подобрява модела на HR бизнеса, популяризира услугите и възможностите на своите членове.