Работата в екип несъмнено е важно условие за продуктивност и високи резултати. Сработването на участниците при разрешаването на един работен казус е процес, в който всеки има право на мнение и позиция. Или поне така е добре да се случи в идеалната ситуация. При всички положения е хубаво да има различни тези, за да може внимателно да се преценят плюсовете и минусите, преди да се вземе финалното решение.

Успяваме ли в подобни спорове да запазим спокойствие или се хвърляме стремглаво да защитаваме позицията си? Как реагирате в подобни ситуации?

Това се опитахме да разберем в седмичната ни анкета и нашият въпрос беше: Емоционален ли сте на работното си място?

  • 31% от вас споделят, че са емоционални, особено когато защитават тезата си
  • 28% признават, че им се е случвало, но гледат да избягват подобни ситуации
  • 23% силно преживяват работните процеси и горят във всеки един спор
  • 15% успяват винаги да запазят самообладание и да не показват излишни за тях емоции
  • 2% казват, че нищо и никой не може да им наруши зоната на комфорт

С оглед на всичко случващо се през последната година е резонно да ви попитаме и дали се промени поведението ви в хоум офисна среда, когато за голяма част от хората, работата с колеги е предимно онлайн?

Предстои да ви зададем и този въпрос, скоро.

Участвайте в редовните ни седмични анкети, които ни помагат да намерим повече отговори и своя комфорт в променящата се работна среда.