Десетки години автобиографията играе основна роля в първоначалната ни комуникация с отделите "Човешки ресурси" на компаниите и ни представя пред тях. Към днешна дата нейното значение не е намаляло, но поставя много въпроси пред много хора за степента на нейната важност.

Затова въпросът ни през изминаващата седмица за предизвикателствата на работното ни място бе свързан с тази тема:

Каква значимост отдавате на вашата автобиография?

  • 32% я считат за важна, но за тях не трябва да бъде водещ акцент при интервю за работа
  • 20% са убедени, че за тях е по-важно каква ще бъде ползата за компанията от тяхната работа, а не документите, с които кандидатстват
  • 15% вярват, че именно тя предопределя нашето кариерно развитие
  • 13% я отчитат само и единствено като повод за разговор с отдел "Човешки ресурси"
  • 9% смятат, че е крайно време да има по-модерен начин за кандидатстване
  • 4% са на мнение, че тя не създава, а отнема предимство при избор на кандидат за интервю
  • 4% не отдават никакво значение
  • 2% признават, че не винаги зависи от нас посоката на развитие на автобиографията ни

Участвайте редовно в седмичните ни анкети!

Вижте всички актуални обяви за стаж:
https://www.idealcandidate.bg/stajove