17-11-2017 20-11-2018

Пол

Коя е водещата причина да смените работното си място?

Анкета

Коя е водещата причина да смените работното си място?

20.12.20 | 217 гласа

Резултати

Гласувай

Коя е водещата причина да смените работното си място?

35.94% - По-високо възнаграждение

20.74% - По-добра работна среда

2.76% - По-близко до вкъщи работно място

0.92% - Социални придобивки

4.15% - По-свободно работно време

0.46% - Опции за допълнителни финансови бонуси

0.92% - Обучения и допълнителна квалификация

0% - Възможност за командировки в страната

0.46% - Възможност за командировки в чужбина

0.46% - Работа на смени

2.3% - Свободен уикенд

30.88% - Всички изброени по-горе

Вие отговорихте с Всички изброени по-горе