Като продължение на темата от миналата седмица, когато ви попитахме колко често сменяте работното си място, сега ви питаме и за обичайните причини, които водят до взимане на това решение. Приемаме, че в тази ситуация вие целенасочено ръководите процеса и желанието си за промяна и въпросът ни е:

Коя е водещата причина да смените работното си място?

СЪДЪРЖАНИЕ НА:
Българска Конфедерация по Заетостта е неправителствена организация, която обединява експертиза на водещите компании в сферата на HR услугите в България, съчетава креативност, иновативност, модерни дигитални решения, адаптивност и отвореност към новостите в световен мащаб. Организацията въвежда и популяризира всички добри практики за управление на персонала и HR услугите. Променя и подобрява модела на HR бизнеса, популяризира услугите и възможностите на своите членове.