Мислите ни за работното място ни стигат в много и различни ситуации. Дали са свързани с позитивизъм или негативни очаквания, очакваме да ни отговорите вие:

Кога най-много мислим за работа?