Когато имаме възможност да избираме работното ни място, тогава всеки има различни приоритети, за да го приеме за добро решение. Затова тази седмица ви питаме:

Какво е важно за вас, за да приемете едно работно място за идеално?