17-11-2017 20-11-2018

Пол

Какво е най-важното, което би предложила идеалната компания, в която бихте работили дълго време?

Анкета

Какво е най-важното, което би предложила идеалната компания, в която бихте работили дълго време?

21.05.21 | 436 гласа

Резултати

Гласувай

Какво е най-важното, което би предложила идеалната компания, в която бихте работили дълго време?

22.71% - Ред и добра организация на процесите в нея

28.9% - Добро възнаграждение

2.98% - Бонуси и социални придобивки

18.58% - Възможност за израстване и развитие

0.69% - Възможност за пътуване в страната и чужбина

11.93% - Добър и конструктивен екип

14.22% - Възможност вие да прецените къде и как да извършвате работните си ангажименти

Вие отговорихте с Възможност вие да прецените къде и как да извършвате работните си ангажименти