Изминава точно една година от официалното обявяване на пандемията в страната ни. Време е за равносметка и изводи. Несъмнено предизвикателствата на работното място за всеки от нас бяха много и се превърнаха в истински тест за продуктивността и адаптивността ни. За някои този период донесе позитивни промени, за други беше въпрос на оцеляване и запазване на работното място.

Затова през тази седмица ви питаме:

Как повлия пандемията на плановете ви за кариерно развитие?