Зеленият сертификат е все по-често споменаван като решение и възможност за достъп до всяко едно място. Дали това касае и работното ни място? Това ви питаме през тази седмица:

Изискват ли от вас работодателите да имате зелен сертификат за достъп до работното място?