Близо 3 милиона души в ЕС са били заети в дейности, свързани с общо почистване на сгради през 2020 г., като те са били разпределени в 220 000 компании, показват публикувани днес данни от Евростат.

Като цяло броят на заетите с общо почистване на сгради съставлява 2,3 на сто от броя на заетите в нефинансовия сектор (т.нар. реален сектор - бел. ред.) в ЕС. Това нарежда сектора на четвърто място по брой заети лица след "ресторантьорство и доставки на храни", "автомобилен товарен транспорт" и назначените по временни програми за заетост.

Най-висок дял на заетите в бранша "Общо почистване на сгради" има в Белгия (3,9 на сто), Испания (3,8 на сто), Франция (3,4 на сто) и Люксембург (3,1 на сто).

На обратния полюс са България с 0,2 на сто и Румъния, Словакия и Полша с по 0,6 на сто.