Имотният пазар успя да загърби последиците от COVID-19 и трудностите, които пандемията предизвика през 2020 г. и да възобнови възходящия си тренд. Освен на търсещите нов дом, той успя да привлече вниманието и на инвеститорите, превръщайки се за пореден път в сигурен пристан за спестявания и дългосрочни вложения.

Рекордни обеми продажби, силно търсене, надвишаващо предлагането и ускоряващ се ръст на цените - така е описан накратко жилищния пазар в София в края на 2021 г. в последния анализ на Bulgarian Properties.

Средни цени и годишно изменение

Средната цена на закупените в София през третото тримесечие апартаменти по данни на брокерската компания е 1 200 евро/кв.м. при 1 175 евро/кв.м. през второто тримесечие и 1 115 евро/кв.м. година по-рано.

Източник: BULGARIAN PROPERTIES

Това представлява ръст от 7.6% на годишна база, който се запазва сходен с този от второто тримесечие - 8.8% и значително надвишава отбелязаните през предходните тримесечия ръстове от около 2-3%.

Източник: BULGARIAN PROPERTIES

От пролетта активността се засили, на пазара се върнаха всички типове купувачи, вкл. и тези, търсещи с инвестиционна цел и това даде нов тласък за развитие и ускоряване на растежа на цените.

Средната обща цена на закупените апартаменти през 3-тото тримесечие нараства до 116 750 евро при 100 500 евро през второто тримесечие и 100 260 евро средно за 2020 г.

Обеми продажби

Данните на Bulgarian Properties показват, че новосключените сделки в София за 9-месечието на 2021 г. бележат ръст с 25% спрямо 2020 г. и с около 10% спрямо 2019 г. Тук са отразени сделките, сключени с имоти ново строителство, към момента на тяхното сключване и дават обективна картина на реалното нарастване на обемите продажби в столицата.

Към момента на съставяне на този анализ все още няма данни от Агенцията по вписванията за 3-тото тримесечие, но изнесените по-рано данни за второто тримесечие показаха ясната тенденция за нарастване на обемите продажби с около и над 40% спрямо 2020 г. и с близо 30% спрямо предпандемичната 2019 г.

Достъпност на жилищата

Стойността на коефициента на достъпност на Bulgarian Properties към средата на 2021 г. е 1.11. Той запазва нивата от миналата година и дори бележи известно подобрение, като продължава да клони към 1.

Т.е. малко над 1 средна месечна софийска заплата е нужна за закупуване на 1 кв.м. жилищна площ в София.

Това става възможно поради продължаващия ръст на средната заплата в столицата, която през второто тримесечие по данни на НСИ вече е 2 072 лева. Това е с близо 14% над нивото й за същия период на миналата година.

Жилищно кредитиране

Лихвените проценти по жилищните кредити в лева, които са 96% от изтеглените жилищни кредити, продължават да спадат и към месец септември са на средно ниво 2.68% по данни на БНБ.

Източник: BULGARIAN PROPERTIES

Това обуславя и голямото търсене на кредити и рекордния ръст, който жилищното кредитиране бележи - с близо 40% на годишна база за първите 9 месеца на годината по данни на централната банка.

Новото строителство

Издадените нови разрешителни за строеж на жилищни сгради в София за полугодието са 498 при 437 за първото полугодие на 2020 г. и 450 за първата половина на 2019 г., преди пандемията. Т.е. имаме известно ускоряване на обема на вадените разрешителни, но цялостното усещане е за по-бавно излизане на проектите на пазара.

Това може да се дължи и на изчакване от страна на инвеститорите заради нарастващите цени на материалите, за да могат да ценообразуват адекватно новите си проекти.

За поредна година новото строителство продължава да бъде предпочитано от купувачите и да съставлява основен дял от покупките на жилища в столицата по данни на Bulgarian Properties, която е лидер в продажбата на имоти ново строителство.

Сделки продължават да се сключват активно от най-ранен етап на изграждане, тъй като с напредъка на строителството възможностите за избор стават по-ограничени.

Предпочитани квартали и цени на имотите в тях

Сред най-предпочитаните квартали остават южните и източните квартали на София, но купувачите са склонни да отделят внимание и на други зони, където има ново строителство с по-ниски цени.

Средните цени в най-популярните квартали през 3-тото тримесечие на 2021 г. са:

• Манастирски ливади - 1300 евро/кв.м.

• Дианабад - 1300 евро/кв.м.

• Полигона - 1400 евро/кв.м.

• Студентски град - 960 евро/кв.м.

• Младост - 1250 евро/кв.м.

• Лагера - 1150 евро/кв.м.

• Зона Б-5 - 1400 евро/кв.м.

• Банишора - 1020 евро/кв.м.

• Връбница - 1060 евро/кв.м.

• Център - 2130 евро/кв.м.

• Карпузица - 970 евро/кв.м.

• Левски - 1000 евро/кв.м.

• Овча купел - 960 евро/кв.м.

Параметри на закупените жилища

Тенденциите, които започнаха след настъпването на пандемията, продължават да бъдат актуални и към момента.

"Продължаваме да наблюдваме интерес към по-големи апартаменти, към жилища в затворени комплекси и сгради със собствен двор, към партерни апартаменти с тераса-двор, както и към апартаменти с големи тераси и гледки", коментират от компанията за недвижими имоти.

Поради завръщането на инвеститорите на пазара, делът на двустайните жилища, които са най-ликвидни и съответно най-атрактивни за вложение, нарасна и върна позиции от около 50% от закупените жилища.

През третото тримесечия на 2021 г. делът на закупените 2-стайни жилища е 46%. Тристайните са 38% от закупените апартаменти, а делът на 4-стайните за запазва на 10%. Средната площ на закупените жилища е 90 кв.м.

Източник: BULGARIAN PROPERTIES

Очаквания за жилищния пазар до края на годината

Продължаващата пазарна активност в заключителното тримесечие ни дава основание да смятаме, че годината ще приключи с около 10% ръст на цените и около 30% ръст на продажбите на жилища в София, прогнозират от Bulgarian Properties.

Според анализаторите тези резултати надхвърлят очакванията за по-умерен ръст на цените, но трябва да се отчете и нарастващата инфлация, която изяжда част от постигнатия растеж и в реално изражение цените наистина ще завършат с около 5% ръст за 2021 г.