Обемът на инвестиционния пазар на бизнес имоти през първото полугодие на 2018 г. в България възлиза на 380 млн. евро. Той е белязан от 4 големи сделки. Всички инвеститори са международни компании, които имат дългосрочни намерения. Това каза Таня Косева-Бошова, председател на УС на Асоциацията на собствениците на бизнес сгради в България и управляващ партньор в Park Lane Developments, в студиото на телевизия "Блумбърг".

Тя коментира закупуването на МОЛ София от полската компания Globe Trade Centre S.A. за 90 млн. евро при обявена доходност от малко над 8%. Според нея това е добър знак за икономическото развитие на България. Забелязва се и изместването на инвестициите на компанията в страната от Стара Загора и Бургас към София.

"GTC дълго търсеше добър проект в София. Столицата остава основният център на инвеститорска активност. За съжаление останалите градове в България не са така развити и не предоставят толкова добри инвестиционни пазари", каза Бошова.

За закупуването на офис сградата в комплекса "Милениум Център" от KBC Group, собственик на ДЗИ и ОББ, за 55 млн. евро при обявена доходност между 7,5 и 8% тя изрази мнение, че това е добра новина, защото компания от финансовия сектор и Европейския съюз купува знакова сграда за България.

"Това е добър сигнал за останалите чуждестранни инвеститори. Колкото повече сделки има и обявяваме на пазара, толкова по-голям е шансът да се привлече по-сериозен инвеститорски интерес. Още повече, че подобна инвестиция показва дългосрочно отношение към пазара".

Закупуването на офис комплекса "Мегапарк" и "Полиграфия офис център" от Lion's Head Investments според експерта сочи, че южноафриканските инвеститори продължават да бъдат водещи и да се чувстват добре в страната. Според нея няма пренасочване на инвеститорския интерес.